În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.795 din data de 18 septembrie 2018 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor.

În contextul acordului de parteneriat încheiat cu Uniunea Europeană și Cărții albe a transporturilor, și a obligației de a finanța, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile, și de a finaliza cu prioritate proiectele de infrastructură transeuropeană de transport situate pe rețeaua TEN-T Core și pe rețeaua TEN-T Comprehensive.

Având în vedere că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport vizează interesul public și strategic și sunt o prioritate a programului de guvernare și măsurile pentru accelerarea implementării acestora constituie situație de urgență și extraordinară, a fost adoptată prezenta Ordonanță și aduse următoarele modificări:

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: la art. 37 a fost introdus un nou aliniat (23): Se pot recepționa ca fiind terminate loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuție diferite, în situația în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinației lor.

2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții: la art. 41 s-a introdus aliniatul (11): Prin excepție de la prevederile alin. (1) pentru lucrările de infrastructură rutieră și feroviară de interes național, Regulamentul privind recepția construcțiilor se elaborează de Ministerul Transporturilor, se avizează de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.