În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 115/1 din 2 mai 2019 a fost publicată Declarația transmisă Secretariatului Tratatului privind Carta energiei (TCE), în temeiul articolului 26 alineatul (3) litera (b) punctul (ii) din TCE, care înlocuiește declarația făcută la 17 noiembrie 1997 în numele Comunităților Europene.

Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) și statele membre ale acestora fac următoarea declarație:

„1. Uniunea Europeană și Euratom sunt organizații de integrare economică regională în sensul Tratatului privind Carta energiei. Uniunea Europeană și Euratom își exercită competențele care le sunt atribuite de către statele lor membre prin intermediul instituțiilor decizionale și judiciare autonome.
2. Uniunea Europeană, Euratom și statele lor membre sunt responsabile pe plan internațional pentru îndeplinirea obligațiilor cuprinse în Tratatul privind Carta energiei, în conformitate cu competențele care le revin.
3. La 23 iulie 2014, a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 912/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat, stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte («Regulamentul 912/2014»). Regulamentul se aplică în cazul litigiilor dintre investitori și stat inițiate de un reclamant dintr-o țară terță în temeiul Tratatului privind Carta energiei. Regulamentul prevede, în special:
A. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 912/2014, în cazul litigiilor privind tratamentul acordat de către instituții, organisme, oficii sau agenții ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană acționează în calitate de pârât.

B. În cazul litigiilor privind tratamentul acordat, în totalitate sau în parte, de către un stat membru, articolul 8 din Regulamentul nr. 912/2014 prevede următoarele:

(1) În cazul în care primește o înștiințare prin care un reclamant își declară intenția de a iniția o procedură de arbitraj, în conformitate cu un acord, Comisia notifică imediat statul membru în cauză. Atunci când un reclamant își declară intenția de a iniția o procedură de arbitraj împotriva Uniunii sau a unui stat membru, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea înștiințării cu privire la numele reclamantului, prevederile din acord despre care se afirmă că ar fi fost încălcate, sectorul economic implicat, tratamentul despre care se afirmă că încalcă acordul și cuantumul despăgubirilor solicitate.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.