parlamentul-romanieiPotrivit noutăţilor legislative, Guvernul a informat că operaţiunea de compensare cu bunuri în echivalent a imobilelor naţionalizate va putea include atât terenuri, cât şi/sau construcţii, iar la soluţionarea unei cereri se va avea în vedere echivalenţa valorică între bunurile care au făcut obiectul cererii şi cele care pot fi compensate.

Astfel, conform unei hotărâri aprobate de Guvern, compensarea se va efectua numai cu acordul persoanei îndreptăţite.

Actul normativ menţionat completează normele de aplicare a Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 278/2013.

Guvernul menţionează că hotărârea stabileşte mecanismul şi condiţiile în care se realizează compensarea cu bunuri în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.