Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, marți, că este neconstituțională exceptarea persoanelor fizice și juridice private de la plata despăgubirilor în cazul unor suprafețe expropriate pentru cauză de utilitate publică.

Plenul CCR a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

În comunicat se precizează: ” „În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 14 din Legea nr. 255/2010, potrivit căreia scoaterea, definitivă ori temporară, din fondul forestier național, a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes național, județean și local se exceptează de la plata despăgubirilor prevăzute de art. 41 lit. b), c) și d) și art. 42 lit. b), c) și d) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, cuvenite persoanelor fizice și persoanelor juridice private, este neconstituțională.”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.