În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 715 din data de 17 august 2018, a fost publicat Regulamentul de organizare și funcționare a penitenciarelor, din 10.07.2018.

Potrivit regulamentului, penitenciarele sunt instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, înființate prin hotărâre a Guvernului, și fac parte din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională.

Regulamentul stabilește atribuțiile personalului cu funcții de conducere din penitenciare, precum și numirea sau revocarea acestora. De asemenea, stabilește și categoriile de personal din cadrul penitenciarului, respectiv funcționari publici cu statut special și personalul contractual.

În ceea ce privește structura penitenciarelor, acestea sunt organizate în sectoare de activitate și în alte structuri precum servicii, birouri sau compartimente, iar atribuțiile sectoarelor de activitate și ale structurilor se stabilesc prin prezentul regulament.

În București penitenciarul cu rol de coordonare a locurilor de detenție este Penitenciarul București-Rahova. Acesta are rol de coordonare pentru Penitenciarul București – Jilava, Penitenciarul Spital București – Jilava, Penitenciarul Spital București Rahova, Penitenciarul Giurgiu.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.