Car2Există o puzderie de români, tineri sau nu prea, care-şi doresc cu ardoare să conducă o maşină proprie. Ca urmare, piaţa autoturismelor la mâna a doua este în plină expansiune. Ştiţi cum se spune: “cine n-are ochi albaştri, sărută şi negri!” Nu ai bani de-o maşină nouă? Te mulţumeşti şi cu una la mâna a… zecea. Iar dacă tot se dezmembrează în timpul mersului, barem să fie o marcă germană!

Căutarea de care se bucură maşinile “second hand” nu le prea convine guvernanţilor. Statul are de încasat impozite şi contribuţii de la producătorii autohtoni de automobile, care oferă şi un număr substanţial de locuri de muncă. Trebuie stimulat consumul, achiziţionarea de autoturisme noi. Că doar nu vrem ca uzinele autohtone să se mute în Africa de Nord!

 

Ce condiţii trebuie îndeplinite, pentru a primi sprijin?

Prin programul destinat stimulării cumpărării de autoturisme, aprobat prin OUG 66/2014, s-a urmărit facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia unui autoturism nou, prin contractarea de credite garantate de către stat. S-au fixat şi condiţii pe care persoanele fizice trebuie să le satisfacă, pentru a primi susţinere în scopul de a-şi procura autoturisme noi.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi a văzut lumina tiparului în “Monitorul oficial” nr. 837/2014.

Conform ultimelor ştiri juridice, aduse de către OUG 72/2014, beneficiarul programului este persoana fizică ce îndeplineşte simultan o serie de criterii de eligibilitate (în vechea reglementare se vorbea despre „condiţii”, nu despre „criterii de eligibilitate”).

Aceste criterii se rezumă la: existenţa unei declaraţii din partea solicitantului (la data solicitării creditului) conform căreia el n-a mai avut în proprietate anterior un autoturism nou; lipsa unor restanţe de plată la bugetul statului; absenţa unor restanţe la achitarea unor credite bancare. Deci, solicitantul trebuie să fie un bun platnic!

Criteriul nou-introdus este ca, la data solicitării creditului garantat, beneficiarul programului să aibă cel puţin 18 ani şi o capacitate de exerciţiu deplină.

 

Noţiuni definite şi… redefinite

Potrivit noilor ştiri juridice, finanţatorul este descris ca fiind o instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară figurând în Registrul Special al Instituţiilor Financiare Nebancare, ce îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi creditează persoanele fizice în vederea achiziţiei unui nou autoturism. Registrul Instituţiilor Financiare Nebancare este păstrat de către BNR, inclusiv de către unităţile sale teritoriale.

În vreme ce, iniţial, prin credit era înţeleasă “linia de credit” pe care banca o putea oferi beneficiarului, cu respectarea propriilor norme interne şi-n temeiul unui contract de credit, acum aceeaşi noţiune este descrisă drept suma acordată de către finanţator în temeiul unui contract, cu scopul achiziţionării autoturismului nou de către beneficiarul programului, cu respectarea nu doar a normelor interne de creditare, ci şi a prevederilor OUG 66/2014, cu normele sale de aplicare.

Totodată, a suportat modificări, conform noilor ştiri juridice, şi definiţia comisionului de risc. Dacă, anterior, prin comision de risc legiuitorul nu înţelegea altceva decât suma datorată de către beneficiarul programului, cu destinaţia acoperirii riscului de garantare şi a finanţării anuale a capitalului necesar programului, viziunea sa mai nouă e puţin diferită.

Prin comision de risc se înţelege, acum, suma pe care o datorează beneficiarul programului la accesarea creditului, pentru toată perioada de valabilitate a garanţiei, ca parte procentuală din suma garantată în cadrul programului, destinată acoperirii riscului de garantare, în valoare de cel mult 1% din valoarea garantată.

O altă definiţie supusă modificării, prin OUG 72/2014, este cea a garanţiei guvernamentale. A rămas valabilă prevederea că garanţia guvernamentală înseamnă garanţia asumată de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în numele şi-n contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de către operatorul bancar sau nebancar (finanţator) în urma producerii riscului de credit şi care trebuie să fie necondiţionată, expresă şi irevocabilă.

Aceste caracteristici ale garanţiei sunt descrise, în clipa de faţă, potrivit cu reglementările relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit al garanţiilor din regulamentele prudenţiale aplicabile finanţatorilor, în vreme ce anterior se preciza că ele ele erau definite potrivit reglementărilor BNR, relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit al garanţiilor.

Cât înseamnă, în procente, avansul minim?

Ştirile juridice ne informează că orice beneficiar al programului trebuie să dispună de banii necesari asigurării unui avans de cel puţin 5% din preţul de achiziţie a noului autoturism pe care şi-l doreşte. La rândul ei, garanţia de la stat va fi de cel mult 50% din finanţarea acordată. Aşa ne informează ştirile din contabilitate legate de acest program legislativ de stimulare a achiziţionării de autoturisme noi!

Beneficiarii programului se vor obliga să asigure autoturismul achiziţionat din finanţarea garantată printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO. Ei vor cesiona drepturile izvorâte din poliţele de asigurare în favoarea statului, prin ministerul finanţelor şi finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare a plăţii primei de asigurare pe întreaga durată de valabilitate a creditului garantat în cadrul programului. Modul de îndeplinire a obligaţiilor beneficiarului în acest sens va fi verificat, potrivit noilor ştiri juridice, de către finanţator!

O nouă prevedere se referă la comisionul de risc. Acesta va fi plătit de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei din cadrul organelor fiscale unde sunt luaţi în evidenţa fiscală.

OUG 66 prevede că asupra autoturismelor achiziţionate prin acest program, în baza contractului de garantare, se va înscrie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare o ipotecă legală mobiliară în favoarea statului, reprezentat de către ministerul finanţelor, precum şi-n favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente creditului.

OUG 72 vine, aici, cu o completare în ceea ce priveşte contractul de garantare. Potrivit noii prevederi, contractul de garantare va trebui, inevitabil, să conţină clauza de ipotecă necesară înscrierii, de către finanţator, a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou-achiziţionat în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

La o adică, suma ce are să rezulte din valorificarea, sub orice chip, a bunului care face obiectul garanţiei, se va repartiza corespunzător cu procentul de garantare, după deducerea cheltuielilor de executare silită realizate de către ANAF.

Mai nou, dacă nu ai autoturism, lumea zice că eşti… demn de milă. Musai trebuie să deţii o maşină a ta. Simbria lunară abia îţi ajunge pentru hrană, facturi şi chirie, dar ţi-ai luat şi tu o maşină, să fii în rând cu lumea? Perfect! Acum poţi să mergi unde vrei… cu trenul şi tramvaiul. Fiindcă oricât de rapidă ar fi, pe şosea, noua ta achiziţie, preţul combustibilului tot te depăşeşte.

Dacă tot suntem îmbiaţi să ne luăm maşini, să mai fie reduse, cât de cât, şi accizele la combustibil!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.