Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în baza art. 129 C. proc. civ., că doar dispozițiile referitoare la competența generală a instanțelor judecătorești, precum și cele referitoare la competența materială și cea teritorială exclusivă au caracter imperativ, fiind reglementate prin norme de ordine publică. Per a contrario, competența teritorială alternativă are caracter relativ, fiind reglementată de norme juridice de ordine privată. În speță, pentru soluționarea cererii cu care a fost învestită instanța de judecată – acțiune având ca obiect pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare – nu a fost instituită o competență teritorială exclusivă, ci în temeiul dispozițiilor art. 113 alin. 1 pct. 4 C. proc. civ., o competență alternativă.

Cele de mai sus sunt prevăzute în Decizia nr. 1443 din data de 3 octombrie 2017 pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție având ca obiect conflict negativ de competență.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.