Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii Organizare judiciară

Declarația unică 2024!

Ordinul nr. 6/2024 prevede aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Categories
Articole Fiscalitate Organizare judiciară

Multinaționalele vor plăti impozit suplimentar naţional!

Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 8/2024.

Prezenta lege se aplică entităţilor constitutive care au sediul în România şi care sunt membre ale unui grup de întreprinderi multinaţionale sau ale unui grup naţional de mari dimensiuni, grup care are un venit anual de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 750.000.000 euro.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2024!

În Monitorul Oficial nr. 1185/2023 a fost publicată Legea nr. 417/2023 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal – bugetar pe anul 2024.

Se prevede că plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent din produsul intern brut, este de minus 5,0% în anul 2024 şi de minus 4,7% în anul 2025.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Principalele măsuri în domeniul impozitului pe venit!

În Monitorul Oficial nr. 1196/2023 a fost publicată Hotărârea nr. 1336/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

A fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 114!

A fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 114 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiei asiguratorii şi evidenţa nominală a lucrătorilor culturali profesionişti pentru care a fost plătită contribuţia”.

Categories
Articole Fiscalitate Funcţionari publici Organizare judiciară

Ce prevede renumita ordonanță ”trenulețul” 2024?

În Monitorul Oficial nr. 1139/2023 a fost publicată OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.

Ce prevede renumita ordonanță ”trenulețul”?

– începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.
– în anul 2024 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice. Prevederile nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului.
– se impune o regulă fiscală pentru firmele aflate în inactivitate temporară, respectiv că acestea rămân în sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreaga perioadă în care înregistrează această situație de inactivitate, urmând ca la data înscrierii în Registrul Comerțului a mențiunii de reluare a activității, să verifice dacă îndeplinește condițiile prevăzute pentru aplicarea acestui sistem.
– se reduce de la 400 de euro la 100 de euro pe an valoarea pentru care acordă facilități fiscale la abonamentele la sală oferite, de firme, angajaților.
– Punctul-amendă, în cazul abaterilor rutiere, crește de la 145 de lei la 165 de lei, de la 1 ianuarie 2024

Categories
Articole Fiscalitate Organizare judiciară

Procedura privind stingerea, prin compensare, a creanţelor fiscale ale contribuabililor!

În Monitorul Oficial nr. 1116/2023 a fost publicat Ordinul nr. 5329/2023 prevede aprobarea Procedurii privind stingerea, prin compensare, a creanţelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide şi exigibile faţă de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, cu obligaţiile fiscale/bugetare datorate bugetului de stat, precum şi schimbul de informaţii între organele fiscale locale şi organele fiscale centrale.

Categories
Articole Fiscalitate Organizare judiciară

Care sunt noile plafoane de încasări și plăți în numerar?

OUG nr. 98/2023 modifică articolul LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

Categories
Articole Fiscalitate

Plafoanele de încasări și plăți în numerar!

Legea nr. 296/2023 prevede modificarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANPC derulează proiectul “Insolvența – cu un pas mai aproape de consumatori”

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) derulează, în această perioadă, prin Direcția Insolvență a Persoanelor Fizice, un proiect pe fonduri europene cu titlul: “Insolvența – cu un pas mai aproape de consumatori”.