Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unităţile administrativ – teritoriale pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Unităţile administrativ – teritoriale, care nu pot înfiinţa, organiza şi gestiona serviciul public de canalizare pentru toate sau o parte din localităţile componente, pot înfiinţa serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) paragraful 3 din Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea conformării la normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii pot achiziţiona on-line legitimaţiile de călătorie

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi şi a legitimaţiilor/ abonamentelor de călătorie gratuite se poate face de la casele de bilete ale operatorilor de transport şi de la personalul de tren.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost stabilite măsuri temporare privind aplicarea procedurii de “sfârşit de serie” la înmatricularea vehiculelor

Ordinul nr. 1904/2020 prevde că perioada de aplicare a procedurilor de sfârşit de serie pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, astfel cum sunt definite în Reglementările RNTR 2, care au început în anul 2019 şi care au fost aplicabile inclusiv în perioada în care în România au fost instituite starea de urgenţă şi starea de alertă se prelungeşte cu 6 luni.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale

Ministerul Educaţiei și Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Internaţional Ştiri

UE recompensează excelența în ceea ce privește protecția naturii în întreaga Europă

În cadrul unei ceremonii virtuale desfășurate ieri seară, 14 octombrie, comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit a anunţat câştigătorii ediţiei din acest an a premiilor Natura 2000.

Premiile recunosc poveştile de succes în materie de conservare a mediului din întreaga UE şi sensibilizează cu privire la una dintre realizările remarcabile ale Europei — reţeaua de zone protejate Natura 2000.

Categories
Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Vor fi aduse modificări Codului muncii!

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Noi măsuri pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Pentru ce ţări se instituie carantina asupra persoanelor care sosesc în România?

A fost aprobată lista ţărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în vigoare începând cu data de 07.10.2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Protocol privind formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

În Monitorul Oficial nr. 947/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1350/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezentat strategia UE de reducere a emisiilor de metan

Comisia Europeană a prezentat strategia UE de reducere a emisiilor de metan.

Metanul este al doilea cel mai puternic gaz cu efect de seră care contribuie la schimbările climatice, după dioxidul de carbon. El este, de asemenea, un puternic poluant atmosferic local, care provoacă probleme grave de sănătate.