Categories
Protecţie socială Ştiri

Operatorii economici care pot genera disconfort olfactiv trebuie să elaboreze un Plan de gestionare!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului a suferit modificări.

Prin disconfortul olfactiv înţelegem efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene şi internaţionale în vigoare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost lansat proiectul european pentru transpunerea Directivei Restructurare

A fost lansat Proiectul Instrumente de avertizare timpurie şi cadre de restructurare preventive, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale (PSRS) şi implementat în cooperare cu Comisia Europeană.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a recomandat ca statele membre să nu acorde sprijin financiar întreprinderilor care au legături cu ţări ce se află pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante

Comisia Europeană a recomandat ca statele membre să nu acorde sprijin financiar întreprinderilor care au legături cu ţări ce se află pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.

Restricţiile ar trebui să li se aplice şi întreprinderilor care au fost condamnate pentru infracţiuni financiare grave, inclusiv, printre altele, pentru fraudă financiară, corupţie, neplata obligaţiilor fiscale şi a celor în materie de securitate socială.

Categories
Economie Ştiri

Legea apelor. Modificări

În Monitorul Oficial nr. 613/2020 a fost publicată Legea nr. 122/2020 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996.

Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare, fiind o resursă strategică de siguranţă şi securitate naţională.

Categories
Ştiri

2 august – Ziua naţională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor!

Ziua de 2 august a fost instituită ca Zi naţională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor.

Anual, cu prilejul comemorării Zilei naţionale de comemorare a Holocaustului împotriva romilor – Samudaripen, se pot organiza acţiuni culturale, simpozioane, mese rotunde şi acţiuni cu tematică specifică, dedicate acestei zile.

Categories
Ştiri

La construcţiile cu caracter special se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost modificată de Legea nr. 121/2020.

Conform modificărilor, la construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare sau unităţi de învăţământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect de Ordin prevede metodologia de întocmire şi transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru aprobarea metodologiei de întocmire şi transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta.

Pentru înfiinţarea Registrului, Beneficiarul obţine numele de utilizator şi parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul, denumit în continuare ITM competent.

Categories
Ştiri

A fost declarată ziua de 18 iunie ca Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist

A fost declarată ziua de 18 iunie ca Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist.

Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul, precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pot organiza manifestări dedicate comemorării.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană şi-a anunţat sprijinul pentru cinci programe-pilot

Comisia Europeană şi-a anunţat sprijinul pentru cinci programe-pilot naţionale şi regionale care propun modalităţi inovatoare de implicare a cetăţenilor în deciziile privind investiţiile din cadrul politicii de coeziune.

Autorităţile de management din Spania, Polonia, Italia şi ale celor două programe Interreg (Belgia-Țările de Jos şi Bulgaria-România) vor beneficia de sprijin specific din partea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Categories
Sănătate Ştiri

Se prevede stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aplicarea art. 37 din Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, a fost reglementată taxa clawback, o contribuţie financiară pusă în sarcina producătorilor de medicamente.