Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Mai multe tratate internaţionale au intrat in vigoare!

Ordinul nr. 1450/2020 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 886/2020.

La 2 septembrie 2020 a intrat în vigoare Programul de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, tineretului şi sporturilor dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 2020.

Categories
Economie Ştiri

Ajutor financiar acordat în avans pentru depozitarea privată a untului!

A fost stabilită valoarea ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat şi a anumitor brânzeturi.

Categories
Protecţie socială Ştiri

A fost aprobată Norma pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală

A fost aprobată Norma pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi de produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 152/2020.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Ce înţelegem prin lucrător frontalier?

Prin lucrător frontalier se înţelege persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii lucrează pe teritoriul altui stat decât cel de rezidenţă şi revine periodic, zilnic sau cel puţin săptămânal, în statul de rezidenţă.

Legea nr. 209/2020 prevede unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri.

Categories
Sănătate Ştiri

Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic a suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 884/2020 a fost publicată Legea nr. 210/2020 pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

Categories
Ştiri Transporturi

Evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră se ţine prin utilizarea unei aplicaţii informatice

Evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră se ţine prin utilizarea unei aplicaţii informatice.

Ordinul nr. 146/2020 a modificat şi completat Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 18/2016 privind evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor ANAF în domeniul sancţiunilor internaţionale

În Monitorul Oficial nr. 881/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3486/2020 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost modificat

Hotărârea nr. 786/2020 a modificat şi completat Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 338/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem un Regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

În Monitorul Oficial nr. 879/2020 a fost publicat Ordinul nr. 172/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.