Categories
Financiar bancar Ştiri

Prognoze privind dobânzile pentru 2013

Potrivit prognozelor economiștilor-șefi ai principalelor bănci din România, Banca Națională a României (BNR) va păstra nemodificată dobânda de politică monetară, cel puțin în prima jumătate a anului viitor, la 5,25%, iar spre finalul anului, unii dintre ei, consideră că nu este exclusă o oarecare relaxare a politicii monetare.
Banca centrală ar putea  aplica o scădere ușoară a dobânzii, până la nivelul de maximum 5%, în funcție de evoluția inflației și de cum va fi anul agricol 2013.
În privința prognozelor di­recte legate de evoluția inflației, eco­no­miștii recunosc în prima jumătate a anului viitor inflația va fi în afara intervalului-țintă stabilit de BNR (plus/minus 1% peste prognoza băncii centrale de 2,5% în 2013). Eugen Sinca (BCR) explică că „inflația va crește până la un maxim de 5,9% în al doilea trimestru, ca urmare a scum­pirii energiei, a tu­tu­nu­lui și a combustibililor“.
Inflația ridicată și păstrarea dobânzii de politică monetară la 5,25% vor pune presiuni pe dobânzile la depozitele și creditele în lei. Spre de majoritatea analiştilor care anticipează stagnarea acestora sau o scădere marginală, puțin peste nivelul de 0,5% în medie pe sistem, Rozalia Pal (Garanti) vede posibilitatea ca în anumite perioade, din cauza inflației ridicate, dobânzile la creditele în lei să crească.
Potrivit analiştilor, în cazul depozitelor bancare în lei, dobânzile vor stagna sau chiar vor scădea puțin în 2013. Totuşi păstrează speranţa ca inflația să se mențină în jurul valorii de 5%, pentru a păstra un nivel pozitiv al randamentelor la depozitele constituite pe perioade de minimum un an.

Categories
Magistraţi Ştiri

De interes pentru judecători şi procurori

Judecătorii şi procurorii care intenţionează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post de expert naţional detaşat sunt obligaţi să solicite acordul secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la eventuala detaşare la o instituţie sau organism al Uniunii Europene, anterior participării la procedurile de selecţie, aceasta este noutatea adusă de Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1094/2012.

Noul act normativ completează astfel Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 1/2013, act normativ potrivit căruia Guvernul este abilitat ca, de la data intrării sale în vigoare, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2012, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanţe publice şi economie: modificarea şi completarea OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare;  modificarea şi completarea O.G. nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare; modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili; măsuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare; modificarea şi completarea legislaţiei privind privatizarea societăţilor comerciale; modificarea şi completarea legislaţiei privind valorificarea creanţelor statului;  modificarea şi completarea unor dispoziţii referitoare la legislaţia specifică Fondului pentru mediu.

II. Administraţie publică şi interne: modificarea O.G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare; modificarea şi completarea O.G. nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată; modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului; măsuri privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale.

            III. Dezvoltare regională şi turism: – aprobarea Programului naţional de reabilitare a zonelor şi centrelor istorice.

 IV. Transporturi şi infrastructură: modificarea şi completarea O.G. nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012; modificarea şi completarea O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare; modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată; modificarea şi completarea O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; abrogarea prevederilor art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea O.G. nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război.

V. Educaţie şi cercetare: reglementarea unor probleme de conţinut pentru învăţământul preuniversitar; reglementări în domeniul cercetării ştiinţifice şi al învăţământului superior; reglementări privind organizarea şi funcţionarea unor autorităţi publice din domeniile educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; reglementări privind asigurarea calităţii în învăţământul superior.

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Totodată, ordonanţele emise de Guvernul României vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
La rândul său, Preşedintele României, prin Decretul nr. 1/2013, a promulgat Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi a dispus publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite Transporturi

Tarife aplicate de CNADNR

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2220/2012 modifică Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., cu completările ulterioare, stabilind ca noutate că sunt exceptate de la plata tarifului suplimentar de utilizare a drumurilor de interes naţional vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu.

De asemenea, sunt stabilite tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse, cele pentru utilizarea podului peste Dunăre la Giurgeni – Vadul Oii, precum şi cele pentru utilizarea podului peste Dunăre la Feteşti-Cernavodă, fiind detaliate excepţiile şi modul de aplicare a tarifelor.

Ordinul 2220/2012 intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I şi mai prevede că tarifele achitate anterior intrării sale în vigoare rămân valabile şi nu se recalculează.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Ponta vrea să taie din vacanţa parlamentarilor: “Cum adică trei luni de concedii? E mult”

Victor Ponta intenţionează ca să fie introdusă, în noua Constituţie, o prevedere conform căreia Parlamentul şi Justiţia să lucreze şi în luna iulie, când parlamentarii şi judecătorii se află în concediu, conform legii actuale.
“O să-mi fac mulţi duşmani şi în Parlament, şi printre judecători: una dintre propunerile pe care o să le fac la modificarea Constituţiei este aceea că şi Parlamentul, şi justiţia trebuie să lucreze şi în luna iulie. O să fac, să văd cine votează împotrivă. Cum adică, iulie, august, ianuarie, trei luni concedii ? E mult, sincer, ajung două maxim”, a spus Ponta.
În prezent, Parlamentul şi sistemul judiciar se află în vacanţă în lunile iulie şi august, iar parlamentarii sunt în concediu şi în prima lună a anului.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea care reglementează statutul poliţistului va fi schimbată

Potrivit declaraţiilor Ministrului Afacerilor Interne, Radu Stroe, legea care reglementează statutul poliţistului trebuie schimbată. “Este o lege veche, viaţa a mers înainte şi va trebui să lansăm cât de curând, poate în cel mult o lună, un nou proiect de lege «Statutul poliţistului»”, a afirmat Radu Stroe.
Despre ce modificări vor fi aduse legii ministrul nu a specificat, dar situaţia de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Olt, unde, în luna noiembrie 2012, un control dispus de fostul ministru de Interne Mircea Duşa a dus la cercetarea prealabilă a şefului instituţiei, împreuna cu cei doi adjuncţi ai acestuia, a şefului Poliţiei oraşului Balş şi a altor opt poliţişti cu funcţii de conducere, a fost adusă ca exemplu de ministru.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Interzicerea irigaţiilor în afara arealului irigabil

Ministerul Agriculturii a postat un set de propuneri privind principiile de reglementare a arealelor irigabile din România, printre care şi modificarea ordinii de restricţionare a utilizării apei în caz de secetă.
Arealele vor fi cuprinse în hărţi, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, cu delimitarea claselor de calitate ale solului şi de favorabilitate ale acestora din punct de vedere economic şi a restricţiilor de utilizare a acestor terenuri, iar utilizatorii de apă din areal vor avea un “drept de apă personalizat”.
“În prezent prima care este restricţionată la consum este apa pentru irigaţii”, argumentează Ministerul Agriculturii necesitatea modificării ordinii de prioritate privind restricţiile de utilizare a apei.
Pornind de la faptul că pe termen lung, conform estimărilor de specialitate, întreg teritoriul României va fi afectat de deficit de apă, instituţia şi-a propus să reglementeze drepturile şi obligaţiile statului şi ale proprietarilor de teren din arealul irigabil – fără a le menţiona însă -, precum şi identificarea mărimii acestor areale şi a restricţiilor de alimentare cu apă în funcţie de clasa de calitate a solului şi cea de favorabilitate a acestora, pentru prioritizarea investiţiilor.
O altă propunere priveşte interzicerea irigaţiilor în afara arealului şi a celor care sunt alimentate din apa subterană pe terenurile din areal, cu excepţia forajelor pentru eliminarea excesului de apă, dar şi identificarea proprietăţilor din areal şi înscrierea în cartea funciară a acestora ca teren irigabil sau cu potenţial irigabil – instituirea registrului proprietăţilor din arealul irigabil.
Terenurile din arealele irigabile vor fi clasificate pe clase de calitate ale solului şi pe clase de favorabilitate pentru diferite culturi agricole şi stabilirea unor politici de piaţă, urmând să fie introduse unele restricţii “altele decât cele din Legea fondului funciar, privind utilizarea terenurilor în alte scopuri decât folosinţa agricolă”.

Categories
Grefieri, arhivari, registratori Ştiri

Modificări în Regulamentul privind concursul pentru funcția de grefier

La 27 decembrie 2012, în Monitorul Oficial al României, a fost publicată Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1095/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum şi în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007.
Modificările aduse prin hotărâre vizează următoarele:
– sunt declarați admiși, în limita posturilor scoase la concurs, candidații care au obținut cel puţin media 7, fără ca la vreuna dintre probe să fi obținut o notă mai mică de 5 şi care nu au fost sancționați disciplinar până la data publicării rezultatelor. Până în prezent, nu era prevăzută condiția referitoare la inexistenţa sancțiunilor disciplinare;
– candidații care îndeplinesc condițiile de admitere, dar care nu au fost admiși ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovați în posturile care se vacantează la instanța sau parchetul care a organizat concursul, în termen de 6 luni de la publicarea rezultatelor concursului, dacă nu au fost sancționați disciplinar până la această dată;
– cererea de valorificare, adresată conducătorului instanței care a organizat concursul, va fi însoţită de un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanței sau parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea; în raport se va preciza dacă respectivul candidat a fost sancționat disciplinar după data întocmirii primului raport şi până la data valorificării rezultatului.

Categories
Administraţie publică locală Ştiri

Regiunile de dezvoltare devin unităţi administrative

Premierul Victor Ponta a anunţat că în viitoarea Constituţie se va introduce ca unitate administrativ teritorială şi regiunea. Ponta a dezvăluit, în ceea ce priveşte regionalizarea propriu-zisă, că PSD va propune ca regiunile de dezvoltare existente în acest moment să devină unităţi administrative de sine stătătoare
În acest moment cele 8 regiuni de dezvoltare nu au personalitate juridică, nu sunt ordinatori de credite şi nu au un aparat de conducere şi nici atribuţii privind administraţia local-regională. Victor Ponta a mai precizat că setul de propuneri al PSD vizează şi numirea indirectă a conducerilor viitoarelor regiuni. „Din punctul nostru de vedere, soluţia optimă o reprezintă alegerea indirectă a conducerilor regiunilor de dezvoltare. Concret, se întrunesc primarii, şi consilierii judeţeni din judeţele care compun regiunea, şi prin vot aleg conducerea regiunii respective”, a spus Ponta, care a adăugat că judeţele nu dispar şi nici consiliile judeţene.
Indiferent de ce formulă de regionalizare va fi adoptată, ea va intra în funcţie în 2014, când se estimează că noua Constituţie va fi adoptată de Parlament şi de populaţie prin referendum.

Categories
Organizare judiciară Ştiri

Modificări în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii

Potrivit Hotărârii Nr.1132/2012, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, se modifică şi se completează. Astfel, conform actului normativ, sunt completate atribuţiile Biroului de informare publică şi relaţii cu mass-media al CSM, prin faptul că acest compartiment realizează informarea publicului asupra activităţii Consiliului, publicarea pe site a acestor informaţii, actualizarea acestora, inclusiv prin menţionarea soluţiilor instanţelor judecătoreşti referitoare la actele Consiliului şi răspunde presei în numele instituţiei, prin purtătorul de cuvant.