Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Plăţile europene pentru pescuit ar putea fi reluate în februarie

Potrivit declaraţiilor ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, întreruperea plăţilor prin Programul Operaţional de Pescuit (POP) ar putea fi ridicată cel târziu în luna februarie în condiţiile în care, în prezent, autorităţile aşteaptă ultimul raport în acest sens de la Comisia Europeană.
Guvernul a aprobat, la începutul lunii ianuarie, trecerea activităţii de pescuit şi acvacultură de la MADR la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu personalul şi bunurile Agenţiei de Pescuit şi Acvacultură, însă Autoritatea de Management pentru POP a rămas în continuare la MADR.
Plăţile prin Programul Operaţional pentru Pescuit au fost întrerupte din 13 ianuarie 2012, din cauza unor erori şi nereguli în procesul de selecţie a proiectelor depuse, dar şi a unor deficienţe în separarea funcţiilor şi atribuţiilor din cadrul Autorităţii de Management.
România beneficiază, până în 2013, de peste 307,618 milioane euro prin POP pentru finanţarea investiţiilor în domeniul pescuitului, acvaculturii şi procesării, din care 230,714 milioane euro reprezintă asistenţa UE prin Fondul European pentru Pescuit, iar diferenţa este asigurată din bugetul naţional.

Categories
Legislaţie rutieră Ştiri

UNTRR solicită ca autovehiculele înmatriculate în România să poată beneficia de inspecția tehnică în oricare stat UE

În urma dezbaterilor europene pe marginea înlocuirii prevederilor Directivei 2009/40/CE cu un Regulament al Uniunii Europene privind testarea tehnică periodică a autovehiculelor şi semiremorcilor, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) vine cu ideea ca la orice autovehicul înmatriculat în România să poată fi efectuată Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) în orice stat membru al Uniunii Europene, fără a mai fi nevoie ca vehiculul să mai fie adus în ţară.
Potrivit noului Regulament statele membre au obligaţia de a adopta un control tehnic armonizat bazat pe sisteme de control cu diferite niveluri de echipamente şi informaţii, care să conţină şi nominalizarea procedurilor de inspecţie tehnică. De asemenea, actul normativ are drept obiectiv recunoaşterea reciprocă a certificatelor tipizate de control universale, stabilirea unui sistem de înţelegere armonizată care să permită operatorilor să controleze vehiculele proprii şi ale altor operatori, evitarea unor cheltuieli suplimentare pentru noi baze electronice de date.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, este supus dezbaterii publice

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, însoţit de referatul de aprobare, pentru a fi afişate pe site-ul Ministerului Justiţiei
Pe 13.12.2012, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.1190 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
Conform prevederilor art. II din H.G. nr.1190/2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Administraţia Naţională a Penitenciarelor are obligaţia de a emite norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei, inclusiv documentaţia necesară şi procedura de avizare a decontărilor.
Astfel, pe data de 17.12.2012 la nivelul instituţiei s-a întrunit o comisie care a elaborat proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
În cadrul comisiei au participat şi reprezentaţi din partea organizaţiilor sindicale reprezentative, respectiv Sindicatul Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare şi Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Numărul de posturi – redus în cabinetele demnitarilor

Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare reduce numărul posturilor din cabinetele demnitarilor, stabilind ca noutate faptul că în subordinea viceprim-ministrului care are şi calitatea de ministru funcţionează un singur cabinet, cu numărul maxim de posturi stabilit potrivit anexei nr. 1 pentru funcţia de viceprim-ministru cu portofoliu, organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce.
Potrivit anexei, pentru cabinetul primului-ministru, care include 18 posturi, nu a fost efectuată nicio reducere, pentru funcţiile de vicepremier cu portofoliu şi ministru de stat – numărul de posturi a fost redus de la 15 la 12 posturi, pentru funcţia de vicepremier fără portofoliu sau de ministru, ministru delegat, secretar general al Guvernului, şef al Cancelariei primului-ministru – cabinetul a fost redus de la 13 la 8 posturi,

Categories
Bugete Ştiri

Emisiune de obligaţiuni de stat cu cupon denominate de 150.000.000 euro

În luna ianuarie 2013, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice, potrivit Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 26/2013, a fost aprobat prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro, în valoare nominală totală de 150.000.000 euro.
Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro este de 10.000 euro, valoarea nominală totală a emisiunii de obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro putând fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia. Obligaţiunile au o rată a cuponului de 3,25 % şi o dobândă acumulată de 295,70 euro/titlu. Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la data de 26 februarie, începând cu 26 februarie 2013 şi terminând cu 26 februarie 2016.
Metoda de vânzare este licitaţia, ce va avea loc la 22.01.2013,

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Ape minerale naturale recunoscute în România

  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 4/2013 aprobă Lista apelor minerale naturale recunoscute în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordin, la data intrării sale în vigoare fiind abrogat  Ordinul nr. 5/2012 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
Astfel, dacă în 2011, Ordinul 12/2011 recunoştea 60 ape minerale naturale, iar Ordinul 5/2012 aproba 59 ape minerale naturale, noul act normativ recunoaşte în 2013 un număr de 61 ape minerale naturale.
    Potrivit Ghidului apelor minerale naturale, consumul mediu anual de apă minerală naturală din România este de circa 55 litri, de trei ori mai mic decât al ţărilor precum Italia, Germania, Franţa, şi aceasta în ciuda potenţialului ridicat al resurselor de apă minerală, ce ne plasează pe unul dintre primele locuri din Europa. De interes este şi faptul că peste 90% din apele minerale româneşti au un conţinut de nitraţi sub 10 miligrame pe litru, aşa cum se recomandă pentru sugari, fiind cu mult sub limita de 50 mg/l stabilită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Categories
Administraţie publică locală Fiscalitate Ştiri

Schimbul de informaţii între ANAF şi autorităţile administraţiei publice locale

Pentru realizarea schimbului de informaţii între ANAF şi autorităţile administraţiei publice locale, prin Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr.279/1736/2012 a fost aprobat modelul-cadru al protocolului de cooperare, ANAF fiind operator de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în baza de date care face obiectul protocolului. Totodată, prelucrările de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
    Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea între instituţii publice, prin schimbul de informaţii în formă dematerializată, în scopul:
            a) creşterii nivelului de colectare a taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului;
            b) prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale;
            c) facilitării accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii deţinute de instituţiile publice semnatare.
În termen de maximum 30 de zile de la data semnării protocolului

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Organizarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Potrivit H.G. nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, acest departament se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, asigurând coordonarea proiectelor de infrastructură de interes naţional, pregătirea, execuţia şi implementarea proiectelor de infrastructură desemnate în competenţa sa prin hotărâre a Guvernului, precum şi coordonarea aplicării uniforme a politicii Guvernului la nivel central şi local în domeniul stimulării, promovării şi implementării investiţiilor străine şi al parteneriatelor public-privat.

Detaliind atribuţiile departamentului în domeniul general de competenţă, în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, în domeniul investiţiilor străine, în domeniul parteneriatelor public-privat, precum şi funcţiile sale, H.G. 7/2013 prevede că în exercitarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine colaborează, în condiţiile legii, cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu structurile asociative ale

Categories
Bugete Financiar bancar Ştiri

Misiunea comună a FMI, CE şi BM începe a 7-a şi a 8-a evaluare a acordului cu România

În perioada 15 ianuarie – 29 ianuarie 2013 este programată vizita Misiunei comune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), Comisiei Europene şi Băncii Mondiale, a şaptea şi a opta evaluare a acordului Stand By cu România. În cadrul acestei vizite vor fi analizate subiecte precum evoluţiile recente ale economiei româneşti şi bugetul pe 2013.
Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget speră ca în prima săptămână a misiunii să fie încheiate discuţiile pe buget, astfel încât acesta să fie trimis în Parlament. Ministrul a mai menţionat că bugetul pentru 2013 nu este unul de austeritate, ci este un buget de dezvoltare.
Un alt aspect în negocierile cu FMI sunt discuţiile reformelor structurale, unde se va face o comparaţie cu ceea ce s-a angajat România în septembrie, când a intrat în boardul Fondului cu angajamentele de atunci.
‘Cred că acum noul Guvern va accelera reformele structurale şi e foarte important să facă asta’, a precizat Voinea.
Reamintim că în toamna lui 2012, cea de-a şaptea evaluare a acordului stand-by cu România a fost amânată de către  delegaţia Fondului din cauza desfăşurării alegerilor parlamentare şi formării unui nou Guvern.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Guvernul intenţionează introducerea unui proiect-pilot pentru reducerea TVA la pâine

Premierul Victor Ponta a declarat că reducerea TVA la produsele alimentare de bază este o discuţie care rămâne valabilă, dar într-o primă etapă Guvernul intenţionează introducerea unui proiect-pilot pentru reducerea TVA la pâine. El a precizat că va discuta în perioada următoare un astfel de proiect cu ministrul Agriculturii şi cel al Finanţelor.
“Vreau să facem întâi un proiect-pilot, de exemplu la pâine. Vreau să merg pe tot lanţul de producţie, să vedem ce înseamnă implicaţia bugetară ca şi când pur şi simplu de la 24 la 9 considerăm toţi cei 15% în încasări. Sigur, asta presupune că asigurăm banii din altă parte şi să vedem la sfârşitul anului dacă acest proiect-pilot ne arată că de fapt avem la pâine mai multe facturi emise, mai multe taxe plătite sau nu”, a spus premierul.
Conform acestuia, la sfârşitul anului se pot constata efectele acestui proiect pe tot lanţul.
Victor Ponta a mai afirmat că o problemă constă în faptul că, dacă la pâine va fi pus şi cozonacul, acesta poate fi considerat tot pâine. El a adăugat că va primi o situaţie sigură în acest sens de la ministrul Agriculturii “ca să nu ne trezim că de fapt toate sunt pâini în România”.