Categories
Administraţie publică locală Fiscalitate Ştiri

Norme metodologice privind modul de calcul și de colectare a tarifului de îmbunătățiri funciare

Guvernul a adoptat hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul și de colectare precum și termenele de plată aferente tarifului de îmbunătățiri funciare.
Aceste norme metodologice reglementează modul de calcul, de colectare și modalitatea de compensare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătățiri funciare.
Conform art. 7, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 modificată şi completat prin Legea nr. 199/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare sau moştenitorii de drept ai acestora, după caz, sunt obligaţi să achite Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, un tarif de îmbunătăţiri funciare,
Tariful de îmbunătăţiri funciare poate fi încasat prin compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife şi de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea acestei activităţi se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, în temeiul căruia se vor încheia, la nivel local, protocoale între Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, prin structurile teritoriale ale acesteia şi consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat terenul pentru care se datorează tariful de îmbunătăţiri funciare.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Ordonanţă – abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012

Având în vedere reglementările conform cărora pentru a putea beneficia de reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, fiecare pensionar va primi o legitimaţie de transport tip card, personalizată cu numele şi codul numeric personal ale fiecărui beneficiar, iar Ministerul Transporturilor şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor întreprinde, până la 31 decembrie 2014, măsurile necesare pentru ca, veteranii de război şi văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, dar şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia acestor legitimaţii, Guvernul a abrogat art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei privind eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial  nr. 778 din 19 noiembrie 2012.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Adoptarea memorandului privind urgentarea elaborării noilor reglementări în domeniul restituirii proprietăţilor

Guvernul a adoptat un memorandum cu privire la urgentarea elaborării noilor reglementări în domeniul restituirii proprietăţilor, realizat de ministrul delegat pentru Buget, document în care se fac propuneri pentru încadrarea în termenul acordat de CEDO statului român pentru rezolvarea problemei restituirii proprietăţilor.
Conform deciziei Guvernului, până la sfârşitul anului 2015, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va trebui să revadă toate dosarele soluţionate, inclusiv cele pentru care s-au achitat despăgubiri în numerar, şi să analizeze cauzele care au dus la nerestituirea bunurilor în natură sau prin echivalent, în compensare cu alte bunuri.
În acelaşi timp, până la 30 ianuarie 2013, Comitetul interministerial referitor la procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor trebuie să elaboreze şi să prezinte pentru primă lectură proiectul de lege privind reglementarea restituirii proprietăţilor. Tot până la 30 ianuarie 2013, fiecare minister va transmite Ministerului Finanţelor Publice, situaţia imobilelor retrocedate, a celor nou construite şi situaţia cheltuielilor cu chiriile pentru sedii, iar Ministerul Educaţiei va transmite situaţiile menţionate şi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
ANRP evaluează totalul despăgubirilor la aproximativ 8,7 – 9 miliarde euro.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional – modificată

În agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 16 ianuarie 2013 au fost incluse un şir de acte normative printre care şi HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Astfel potrivit acestei Hotărâri, Guvernul a adoptat organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, precum şi structura Ministerului. Tot aici se actualizează obiectivele și atribuțiile în concordanță cu programul de guvernare, actualizează lista unităților care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii ori în coordonarea ministrului Culturii ca urmare a modificărilor produse în legislație. Conform Hotărârii Organigrama Ministerului prevede 146 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora. Schimbările în numărul de posturi țin seama de resubordonarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Timbrul de mediu nu va lua în calcul capacitatea cilindrică

Noua taxă de mediu, numită “Timbru de mediu”, va lua în calcul în întregime emisia de CO2, nu va mai taxa şi capacitatea cilindrică a maşinii şi se va aplica numai autovehiculelor cu până la opt locuri, a declarat, Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
“Începând din zilele următoare, vom avea consultări cu toate asociaţiile de profil. Am prezentat în şedinţă de Guvern conceptul pe care mergem, acela de a institui acel timbru de mediu care să fie un instrument clar de reducere a poluării. Faţă de vechea taxă, noutatea constă în faptul că, în calculul său, se ia în întregime emisia de CO2 şi nu se mai taxează cilindreea. Actuala formulă de calcul are în proporţie de 30% emisia de CO2 şi taxează şi cilindree, iar cea nouă are în întregime emisia. Nu mă întrebaţi de nivele de taxă pentru că acestea fac obiectul consultărilor tehnice cu asociaţiile de profil. Maşinile puţin poluante vor plăti mai puţin, maşinile mai poluante vor plăti mai mult în următorul fel: Euro 6, hibridul şi electricele sunt scutite de plata acestui timbru de mediu. Timbrul de mediu se aplică numai categoriilor de autovehicule M1 (cele cu până la opt locuri), iar celelalte categorii rămân să plătească în conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2012 care este în vigoare. O altă noutate este faptul că se va plăti o singură dată pe toată perioada de viaţă a maşinii şi urmează să se stabilească cine va plăti, dar teoretic trebuie să o plătească cel care cumpără pentru că el va folosi acest autovehicul care poluează”, a afirmat ministrul Mediului.
Forma iniţială a taxei auto, suspendată până la 31 decembrie 2012, a reintrat în vigoare de la 1 ianuarie, aceasta fiind redusă cu 25% pentru autovehiculele cu motor Diesel prevăzute din construcţie cu filtru de particule. Contribuabilii care, de la 1 iulie 2008, au plătit o taxă mai mare decât cea rezultată din aplicarea legii în vigoare pot solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.
Conform legii, care are la bază principiul “poluatorul plăteşte”, taxa de poluare va fi plătită o singură dată atât pentru autovehiculele noi, cât şi second-hand care sunt înmatriculate pentru prima dată în România.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Medicii care lucrează şi la stat şi la privat ar putea fi în conflicte de interese

Ministerul Sănătăţii (MS) a prezentat Guvernului o notă privind finanţarea din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a furnizorilor de servicii medicale din sistemul privat. Documentul prezintă detalii privind situaţia actuală a finanţării furnizorilor medicali, cât şi informaţii referitoare la noi măsuri şi principii ce vor fi promovate de MS pentru aplicarea politicilor de sănătate publică.
Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat într-o conferinţă de presă la Târgu Mureş, că în noul contract-cadru, care va intra în vigoare de la 1 martie, se va stipula că banii publici vor susţine numai spitalele publice din România, fiind sistată finanţarea din fondurile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru unităţile spitaliceşti private.
Nicolăescu a spus că cine îşi dezvoltă o afacere privată “nu şi-o face pe banul public”, iar managerii de spitale private trebuie să îşi gândească investiţia bazându-se pe forţele proprii, nu pe “ce fură de la stat sau din ceea ce încearcă să obţină prin trafic de influenţă”.
Potrivit MS, un număr important dintre medicii care profesează în serviciile publice au şi cabinete private sau sunt angajaţi ai unor furnizori privaţi de servicii de sănătate. Sesizări numeroase primite din partea pacienţilor reclamă multe aspecte negative ale unor astfel de situaţii, toate desfăşurându-se în defavoarea sistemului public şi contribuind substanţial la utilizarea ineficientă şi, de cele mai multe ori, nejustificată, a fondurilor publice pentru sănătate, se arată în nota citată.
MS a mai precizat că majoritatea cabinetelor private, în care lucrează aceiaşi medici angajaţi în spitale, au contracte cu casele de asigurări de sănătate, ceea ce le dă dreptul de a emite trimiteri pentru tratamente în spital, care sunt decontate de asigurările publice de sănătate. Se generează, astfel, o cerere nu întotdeauna justificată de servicii spitaliceşti, mult mai costisitoare pentru sistem, se mai arată în documentul MS.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de modificare a Statutului deputaţilor şi senatorilor în dezbatere parlamentară

În şedinţa comună de marţi, când Parlamentul va fi convocat în sesiune extraordinară, pe ordinea de zi se va regăsi şi Proiectul de modificare a Statutului deputaţilor şi al senatorilor.
Chestorul Senatului Ioan Chelaru a menţionat că acest proiect va fi pus în dezbaterea grupurilor parlamentare, apoi la Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi va intra în plen.
Acest proiect include mai multe modificări cu privire la activităţile desfăşurate de parlamentari şi care au în vedere bugetul de austeritate al Parlamentului prin mărirea numărului senatorilor şi deputaţilor, şi are ca scop reducerea unor cheltuieli privind cazarea parlamentarilor, transportul sau diurnele.
Modificările vizează deplasarea pînă la domiciliul a parlamentarului, care va decontat o singură deplasare pe săptămînă, cazarea parlamentarilor, însă diurna de şedinţă de 2% a rămas.
Pe de altă parte, senatorul a precizat că există o prevedere în proiectul de modificare a Statutului deputaţilor şi al senatorilor prin care acestora le este interzisă angajarea rudelor la birourile parlamentare.

Categories
Legislaţie rutieră Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ordonanţa pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001

A fost supusă dezbaterii publice Ordonanţa pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Potrivit acestei ordonanţe, se aduc modificări art. 11*5 prin care Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor: răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenţei permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare, precum şi al desfăşurării examenelor pentru obţinerea permiselor de conducere; elaborează normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor cu tipizate speciale necesare emiterii autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor şi cu echipamente informatice aferente activităţii de înmatriculare a vehiculelor, de eliberare a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere; personalizează permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare, pe care le livrează direct la domiciliile/sediile solicitanţilor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, şi produce plăcile cu numere de înmatriculare, potrivit actelor normative în vigoare.

 

Categories
Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Situaţia şi perspectivele combinatului Oltchim urmează să fie dezbătute miercuri în şedinţa de Guvern

Proiectul de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale, nota cu privire la situaţia şi perspectivele combinatului Oltchim, precum şi o notă a Ministerului Sănătăţii privind finanţarea unităţilor sanitare, toate acestea urmează să fie prezentate şi dezbătute miercuri în şedinţa de Guvern.
Guvernul a primit o Notă din partea Ministerului Economiei, privind situația actuală a SC Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea. Conform acestei Note, la 31.12.2012, veniturile totale ale societății se cifrau la 816.470 mii lei, cheltuielile totale la 1.212.180 mii lei, datoriile la 2.682.000 mii lei, iar personalul la 3.307 angajați. Valoarea estimată pentru investiții în curs este de 92 milioane euro, iar pentru investiții noi, de 141,5 milioane euro.  La 13.11.2012, principalii creditori ai SC OLTCHIM S.A. au semnat un Acord pentru crearea unui cadru de cooperare pentru stabilizarea financiară a societății care să asigure protejarea drepturilor, angajaților, acționarilor și creditorilor.
Ministerul Economiei, ulterior va prezenta un Memorandum care va detalia soluția optimă pentru ieșirea din criză a societății.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Plăţile europene pentru pescuit ar putea fi reluate în februarie

Potrivit declaraţiilor ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, întreruperea plăţilor prin Programul Operaţional de Pescuit (POP) ar putea fi ridicată cel târziu în luna februarie în condiţiile în care, în prezent, autorităţile aşteaptă ultimul raport în acest sens de la Comisia Europeană.
Guvernul a aprobat, la începutul lunii ianuarie, trecerea activităţii de pescuit şi acvacultură de la MADR la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu personalul şi bunurile Agenţiei de Pescuit şi Acvacultură, însă Autoritatea de Management pentru POP a rămas în continuare la MADR.
Plăţile prin Programul Operaţional pentru Pescuit au fost întrerupte din 13 ianuarie 2012, din cauza unor erori şi nereguli în procesul de selecţie a proiectelor depuse, dar şi a unor deficienţe în separarea funcţiilor şi atribuţiilor din cadrul Autorităţii de Management.
România beneficiază, până în 2013, de peste 307,618 milioane euro prin POP pentru finanţarea investiţiilor în domeniul pescuitului, acvaculturii şi procesării, din care 230,714 milioane euro reprezintă asistenţa UE prin Fondul European pentru Pescuit, iar diferenţa este asigurată din bugetul naţional.