Categories
Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei economico-financiare

Acţiunea de inspecţie economico-financiară poate fi suspendată de către conducătorul organului de inspecţie economico-financiară, la propunerea echipei de inspecţie economico-financiară care efectuează controlul, cu avizul şefului de serviciu/birou/compartiment, aceasta este noutatea adusă de Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 1553/2012.

Potrivit actului normativ, suspendarea se poate face atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii şi numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea acţiunii de inspecţie economico-financiară:
a) pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încrucişate;
b) pentru remedierea unor deficienţe constatate în timpul inspecţiei economico-financiare;

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar a fost aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6211/2012, act normativ ce abrogă la data intrării în vigoare Ordinul MECTS nr. 5.486/2011 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 21 octombrie 2011.
Stabilind că prin unităţi de învăţământ se au în vedere unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, metodologia prevede că numărul de gradaţii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 4 ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.
 Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2013, iar personalul didactic din învăţământ care a beneficiat de

Categories
Administraţie publică locală Ştiri Taxe/Impozite

Adoptarea ordonanţei care stabileşte că autorităţile locale decid indexarea taxelor

În ședința de miercuri a Guvernului a fost adoptată O.G. nr. 1/2013, care stabileşte că indexarea taxelor locale este la latitudinea autorităţilor locale şi nu reprezintă o obligaţie impusă de la nivel central. Astfel pentru anul 2013 autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi amenzilor prevăzute în hotărârea de guvern aprobată în 2012.
Indexarea sau nu a taxelor locale rămâne pe seama autorităţilor locale, însă premierul Victor Ponta a atenţionat că aceste taxe reprezintă o sursă de venituri a administraţiei locale, deoarece primarii nu vor primi în compensaţie bani din bugetul central.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de hotărâre privind “desfiinţarea Centrului pentru Artele Spectacolului Sala Palatului”

În cautarea soluţiilor pentru stoparea “găurilor negre” din cadrul Centrului pentru Artele Spectacolului ”Sala Palatului” din Bucureşti, s-a propus un proiect de hotărâre privind “desfiinţarea Centrului pentru Artele Spectacolului Sala Palatului şi pentru modificarea unor acte normative”, la ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Guvernului. Însă  actul normativ a fost amânat.
La finalul şedinţei vicepremierul Liviu Dragnea a precizat că ministrul Culturii şi secretarul general al Guvernului se vor pune de acord asupra acestui act normativ până săptămâna viitoare.
Pentru promovarea imaginii României şi a “strategiilor guvernamentale” în diverse domenii, Centrul pentru Artele Spectacolului “Sala Palatului” a fost trecut de Executiv din subordinea Ministerului Culturii în cea a Secretariatului General al Guvernului.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Gyorgy Frunda – consilierul lui Victor Ponta pe probleme juridice, internaţionale şi de minorităţi

Premierul Victor Ponta a semnat decizia prin care Gyorgy Frunda (UDMR) a fost numit în postul de consilier onorific, acesta nefiind remunerat pentru activitatea pe care o va avea.
Ponta a anunţat săptămâna trecută că György Frunda, care nu a reuşit să obţină un nou mandat de senator UDMR, va fi consilierul său pe probleme juridice, internaţionale şi de minorităţi.
Potrivit rezultatelor oficiale, Frunda Gyorgy, liderul UDMR a pierdut mandatul de senator în urma redistribuirii, care a dus la câştigarea unui mandat de deputat, în Mureş, de către un candidat PPDD clasat pe locul 4 într-un colegiu.
Borbely Laszlo, vicepreşedintele politic al UDMR, preciza că pierderea mandatului de senator de către Frunda în urma redistribuirii este cauzată de legea electorală “strâmbă”, însă şi de PPMT, el specificând că Uniunea va găsi o formulă pentru ca Frunda “să aibă în continuare un cuvânt”.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Guvernul face reduceri la cabinetele demnitarilor

Printr-o ordonanţă de Guvern, numărul posturilor din cabinetele demnitarilor a fost redus, în cazul funcţiilor de demnitate publică asimilate rangului de secretar de stat, care sunt cele mai multe în administraţia centrală.
Vicepremierul Liviu Dragnea a informat că pentru cabinetul primului-ministru, care include 18 posturi, nu se va opera reducerea, iar pentru funcţiile de vicepremier cu portofoliu şi ministru de stat cabinetul se va reduce de la 15 la 12 posturi. Pentru funcţia de vicepremier fără portofoliu sau de ministru, ministru delegat, secretar general al Guvernului, şef al Cancelariei primului-ministru cabinetul se va reduce de la 13 la 8 posturi.
Totodată, pentru funcţiile de secretar de stat, adjunct al secretarului general al Guvernului, asimilaţi ai acestora din cadrul ministerelor, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul cabinetul demnitarului se va reduce la 4 posturi, iar pentru conducătorii de organe de specialitate ai administraţiei publice centrale cu rang de sceretar de stat se va opera o reducere până la 3 posturi. Vicepremierul a precizat, că la solicitarea premierului Victor Ponta, până la 30 martie toţi miniştrii vor prezenta noi propuneri de reorganizare a ministerelor în sensul reducerii de personal.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Decizia de modificare a taxei auto a fost amânată

Potrivit vicepremierului Liviu Dragnea, ministrul Mediului, Rovana Plumb, în şedinţa din 9 ianuarie, a cerut amânarea deciziei privind modificarea sistemului actual de taxare a proprietarilor de vehicule.
Astfel, taxa de primă înmatriculare şi taxa de primă vânzare auto rămân încă în vigoare.
În urma unui anunţ al premierului, taxa de primă înmatriculare auto va fi înlocuită cu un “timbru de mediu” pentru care proprietarii de vehicule vechi şi poluante vor plăti mai mult, iar deţinătorii de vehicule noi vor plăti mai puţin sau chiar deloc în cazul maşinilor hibride electrice.
Taxa de primă vânzare auto a fost suspendată de fostul Guvern, însă reintrodusă începând cu 1 ianuarie.
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România propune Guvernului un şir de măsuri pentru protecţia mediului şi atragerea de venituri la buget, precum renunţarea la taxa auto, aplicarea unui impozit anual diferenţiat, reducerea rovinietei şi majorarea primei de casare.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2013, act normativ ce prevede că  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi prin preluarea activităţii în domeniul administraţiei publice, a structurilor şi a instituţiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Evaluarea externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar

  Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar a fost aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6517/2012, act normativ ce aprobă şi:
            – fişa procesului, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor, prevăzută în anexa nr. 2;
            – atestatul nivelului de calitate al educaţiei furnizate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;
            – cei 15 factori de risc, corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional, prevăzuţi în anexa nr. 4,
anexe ce fac parte integrantă din ordin.
Metodologia aprobată este realizată cu respectarea prevederilor OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare şi prevede că evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate se realizează cel puţin o dată la 5 ani.
 Procedurile de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei se derulează la cererea organizaţiei furnizoare de educaţie, pe bază de contract încheiat cu ARACIP, precum şi la solicitarea

Categories
Fiscalitate Ştiri

Noul Cod Fiscal valabil 2013 cu Normele de Aplicare – anunţat de ANAF

Legea  571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare care includ modificările valabile de la 1 ianuarie 2013, a fost publicată în întregime pe site-ul ANAF. Ultima actualizare a fost efectuată potrivit Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012.
Impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiinţate în România – sunt impozitele la care se referă Normele de aplicare.
Reamintim că Cod Fiscal este codul care stabileşte cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii.
De asemenea Ministerul Finanţelor Publice este autorizat de a elabora norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea Codului Fiscal şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri.