Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reglementarea privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice va suferi modificări

Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice se află în dezbatere publică.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a lansat o campanie cu privire la cerințele de siguranță pentru produsele introduse pe piață

Comisia Europeană împreună cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) au lansat o campanie cu privire la cerințele de siguranță ale UE pentru produsele introduse pe piață, intitulată Campanie de conștientizare la nivel mondial privind rechemarea de la a consumatori a produselor periculoase.  

Categories
Protectia mediului Ştiri

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Caz nou de respingere a proiectului!

Ordinul 1031/2019 a modificat Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ.

Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

Salariul minim va fi majorat la 2.230 lei!

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se doreşte modernizarea cooperării judiciare la nivel european

UE depune eforturi pentru a moderniza schimburile transfrontaliere dintre autorități prin digitalizare și prin utilizarea tehnologiei informației pentru a îmbunătăți cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Categories
Economie Ştiri

Supraacciza la carburanţi şi supraimpozitarea contractelor de muncă part-time vor fi eliminate

Supraacciza la carburanţi şi supraimpozitarea contractelor de muncă part-time vor fi eliminate începând cu 1 ianuarie 2020, conform unui proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, adoptat ieri de Camera Deputaţilor.

Categories
Internaţional Ştiri

Danemarca va fi trimisă în faţa Curții de Justiție a UE

Comisia a decis să trimită Danemarca în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul legislației UE privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Crescătorii de ovine pot beneficia de ajutor financiar!

Pentru anul 2019, valoarea totală a schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, cu modificările şi completările ulterioare, este de 26.501.052 lei.

Categories
Magistraţi Ştiri

Noi reglementări privind atribuirea locuinţelor de serviciu magistraţilor

În Monitorul Oficial nr. 970/2019 a fost publicat Ordinul nr. 4887/2019 pentru modificarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006.

Se prevede că refuzul nejustificat al unei locuinţe de serviciu aflate în stare corespunzătoare de folosinţă şi care respectă cerinţele minimale de suprafaţă prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conduce la respingerea cererii.

Categories
Executori judecătoreşti Ştiri

Contestarea deciziei Comisiei superioare de disciplină a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Instanţa competentă

Acţiunea disciplinară asupra executorilor judecătoreşti se exercită de ministrul justiţiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti şi se judecă de Consiliul de disciplină al acesteia, format din 3 membri aleşi de adunarea generală a Camerei executorilor judecătoreşti, pe o perioadă de 3 ani.

Conform art. 48 alin. 5 din Legea 188/2000 se prevede că hotărârea Comisiei superioare de disciplină este definitivă şi poate fi atacată cu contestaţie la curtea de apel.