Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Noul raport privind starea naturii subliniază persistența presiunilor asupra naturii Europei

Declinul habitatelor şi al speciilor protejate continuă încă, fiind cauzat în principal de agricultura intensivă, de urbanizare, de activităţile forestiere nesustenabile şi de modificările aduse habitatelor de apă dulce.

Habitatele sunt afectate, de asemenea, de poluarea aerului, a apei şi a solului, precum şi de schimbările climatice, de exploatarea excesivă a animalelor prin recoltarea ilegală şi activităţi de vânătoare şi de pescuit nesustenabile. Dacă nu este remediat, acest declin va duce în mod inevitabil la eroziunea continuă a biodiversităţii noastre şi a serviciilor vitale pe care aceasta le oferă, punând în pericol sănătatea şi prosperitatea umană.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Categoriile de informaţii confidenţiale gestionate la nivelul Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Categoriile de informaţii şi documente gestionate la nivelul ANRE, considerate a fi confidenţiale, precum şi categoriile de persoane cărora acestea le pot fi comunicate au fost aprobate de Ordinul nr. 179/2020.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

A fost modificată Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

În Monitorul Oficial nr. 958/2020 a fost publicat Ordinul nr. 180/2020 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017.

Categories
Economie Ştiri

Va fi lansată o monedă din aur şi o monedă din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 19 octombrie 2020, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur şi o monedă din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza.

Categories
Economie Ştiri

Organizatorii de evenimente pot oferi vouchere consumatorilor!

OUG nr. 174/2020 prevede că prin derogare de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, aşa cum este acesta reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii pentru evenimentele şi activităţile culturale, festivalurile şi proiecţiile cinematografice ce urmau a fi susţinute pe perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, în care se suspendă dreptul de organizare a acestor evenimente de către autorităţile competente, urmează să se aplice următoarele reguli:

Categories
Economie Ştiri

Cum se realizează stabilirea volumului materialelor lemnoase?

A fost completată Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem un nou model de “Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de Corpul de Control al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

În Monitorul Oficial nr. 954/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1360/2020 privind stabilirea formularului – tip al procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Modelul formularului – tip “Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” este destinat utilizării în activitatea de control a persoanelor cu atribuţii de control din cadrul Corpului de Control al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Se propune reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a eşalonarii la plată pentru cel mult 12 luni

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Se propune reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a eşalonarii la plată pentru cel mult 12 luni, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgenţă, indiferent de forma de proprietate.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a lansat oficial Level(s)!

Comisia Europeană a lansat oficial Level(s) — cadrul european pentru clădiri durabile, care este strâns legat de obiectivele Pactului verde european („Green Deal”) referitoare la un sector al construcţiilor durabil, şi care face parte din acţiunile descrise în noul Plan de acţiune pentru economia circulară şi în Strategia privind un val de renovări.

Level(s) este conceput pentru a îmbunătăţi durabilitatea clădirilor de-a lungul ciclului lor de viaţă, ajutând profesioniştii să furnizeze clădiri mai bune şi accelerând în acelaşi timp tranziţia Europei către un model economic mai circular. 

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost reglementate condiţiile pentru închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului!

În Monitorul Oficial nr. 952/2020 a fost publicată OUG nr. 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.