Categories
Articole Organizare judiciară Protecţie socială Sănătate

A fost declarată epidemie de rujeolă pe teritoriul României!

Ordinul nr. 4128/2023 prevede declararea epidemiei de rujeolă pe teritoriul României şi aprobarea măsurilor de limitare a răspândirii epidemiei.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protecţie socială

Procedura de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale!

Ordinul nr. 3021/2023 prevede aprobarea Procedurii de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2) – (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Categories
Articole Asigurări sociale Dreptul muncii Piaţa muncii Protecţie socială Salarizare Social

Prevederi legislative privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului!

Potrivit legislației, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Categories
Articole Domeniul energetic Protecţie socială Social

Cardurile de energie pot fi utilizate până la data de 31 martie 2024!

În Monitorul Oficial nr. 1046/223 a fost publicată OUG nr. 101/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile.

Categories
Articole Protecţie socială Social

Ultimele modificări ale Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap!

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost modificată și completată de Legea nr. 340/2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

A fost prelungită etapa de evaluare din cadrul apelului de proiecte pentru crearea unei rețele de 150 de centre de zi pentru copii

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20910 din 31.10.2023, a fost prelungită perioada pentru finalizarea etapei de evaluare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Se acordă ajutoare umanitare interne de urgenţă

A fost aprobată scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse în valoare de 375.326 lei, exclusiv TVA, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice şi incendiul produse în localităţile Câmpeni, judeţul Alba, Brazii, judeţul Arad, Greceşti, judeţul Dolj, Blăjani şi Buda, judeţul Buzău.

Categories
Articole Asigurări sociale Protecţie socială Social

Termenul de restructurare a centrelor rezidențiale a fost prelungit!

OUG nr. 94/2023 prevede modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social

Tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială și urmează școala beneficiază de o indemnizație lunară!

Legea nr. 298/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 991/2023, prevede modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Se prevede că, la cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ prevăzută de lege, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

427 de familii şi persoane singure vor primi ajutoare de urgență

În Monitorul Oficial nr. 983/2023 a fost publicată Hotărârea nr. 1016/2023 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.