Categories
Articole Asigurări sociale Dreptul muncii Piaţa muncii Protecţie socială Salarizare Social

Prevederi legislative privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului!

Potrivit legislației, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Categories
Articole Asigurări sociale Protecţie socială Social

Termenul de restructurare a centrelor rezidențiale a fost prelungit!

OUG nr. 94/2023 prevede modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Categories
Asigurări sociale Sănătate Social Ştiri

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a fost suplimentat!

Hotărârea nr. 987/2023 prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea cheltuielilor unităţilor sanitare cu paturi.

Categories
Asigurări sociale Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protecţie socială Ştiri

Acord între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale

Președintele României a promulgat Legea pentru ratificarea Acordului dintre România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica.

Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Modificări ale Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare “StudentInvest” şi “FamilyStart”

Normele de aplicare a programelor guvernamentale de creditare “StudentInvest” şi “FamilyStart” au fost modificate și completate de Ordinul nr. 2533/2023.

Valoarea maximă a creditului este de 75.000 lei în cazul programului «StudentInvest» şi de 150.000 lei în cazul programului «FamilyStart».

Categories
Asigurări sociale Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Social Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Plan național de prevenție a diabetului zaharat

Ordonanța nr. 39/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului.

Prin această ordonanță au fost adoptate măsuri necesare pentru armonizarea legislativă și simplificarea acesteia, în vederea creării unui Plan național de prevenție a diabetului zaharat cât mai comprehensiv și mai adaptat nevoilor pacienților.

Categories
Asigurări sociale Social Ştiri

Ajutoare de urgență pentru familiile persoanelor grav afectate în tragicul eveniment produs în localitatea Crevedia

Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă ca sprijin financiar pentru familiile persoanelor grav afectate în tragicul eveniment produs în data de 26 august 2023 în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, şi care necesită tratamente de specialitate în ţară sau în străinătate.

Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Modificări legislative vizează domeniul asistenței sociale

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale a avut o nouă întâlnire cu organizațiile neguvernamentale (ONG) din domeniul asistenței sociale, în vederea stabilirii unui set de propuneri pentru pachetul de modificări legislative în domeniul asistenței sociale și creșterea calității în domeniul serviciilor sociale.

Categories
Articole Asigurări sociale Protecţie socială Social

Noutăți privind venitul minim de incluziune!

Hotărârea nr. 507/2023 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Una din principalele modificări vizează data intrării în vigoare a normelor metodologice, respectiv 1 iunie 2023 și nu anul 2024, cum era prevăzut initial, această măsură fiind necesară pentru a asigura luarea măsurilor administrative necesare acordării VMI începând cu anul viitor.

Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza convenţiei autentificate de un notar public cu ocazia divorţului

Legea nr. 114/2023 prevede modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.

Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau a convenţiei autentificate de un notar public cu ocazia divorţului ori, în caz de neînţelegere, pe baza hotărârii judecătoreşti sau a ordinului de protecţie emis de instanţa judecătorească, părintelui/persoanei căruia/căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa copilului.