Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Încă un pas pentru realizarea obiectivului de investiţii “Construire Spital Regional de Urgenţă Iaşi”

Hotărârea nr. 1030/2023 reaprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii “Construire Spital Regional de Urgenţă Iaşi”.

Valoarea totală a investiţiei este de 3.276.233 lei.

Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Cabinetele de medicină de familie pot obține statutul de unitate sanitară de utilitate publică!

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost modificată și completată de Legea nr. 297/2023.

Se prevede că asistenţa medicală primară este asigurată prin cabinetul de medicină de familie, care poate fi unitate sanitară de utilitate publică.

Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Procedura de control şi evaluare a unităţilor farmaceutice!

Decizia nr. 4/2023 prevede modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 5/2021 privind aprobarea procedurii de control şi evaluare a unităţilor farmaceutice cu privire la Regulile de bună practică farmaceutică.

Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale

Ordinul nr. 166/2023 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale.

Direcţia medicală, DM, este unitatea centrală, fără personalitate juridică, care asigură organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii medico – sanitare umane şi veterinare în unităţile Ministerului Afacerilor Interne în scopul asigurării sănătăţii, menţinerii capacităţii de efort a efectivelor, creşterii calităţii serviciilor medicale şi de recuperare medicală a personalului MAI.

Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

În subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat se pot înfiinţa spitale clinice

OUG nr. 88/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii.

Categories
Asigurări de sănătate Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Se va relua tipărirea cardului de sănătate!

Ministerul Sănătății anunță că a încheiat un nou Acord-cadru cu Compania Națională “Imprimeria Națională” – S.A., pentru reluarea procesului de tipărire a cardului național de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi/sau au dobândit calitatea de asigurat ulterior momentului distribuirii inițiale.

Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificări privind funcţionarea serviciilor de îngrijiri paliative

Ordinul nr. 3514/2023 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative.

Se prevede că până la data de 31 mai a anului în curs furnizorii de servicii de îngrijiri paliative specializate, indiferent de tipul lor, completează şi trimit anual chestionarul privind serviciile specializate de îngrijiri paliative furnizate în anul anterior.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Organizarea şi funcţionarea penitenciarelor – spital

Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor – spital a fost aprobat de Ordinul nr. 1576/2023.

Penitenciarele – spital sunt unităţi sanitare cu paturi care asigură asistenţă medicală completă, curativă, preventivă, paliativă şi de recuperare a persoanelor private de libertate.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Se pot înfiinţa unităţi de accidente vasculare cerebrale acute!

În situaţia în care în cadrul unităţii sanitare există doar un compartiment de neurologie, se poate înfiinţa unităţi de accidente vasculare cerebrale acute cu cel puţin 2 paturi.

Potrivit Ordinului nr. 3157/2023 unităţile sanitare în care se înfiinţează unităţi de accidente vasculare cerebrale acute sunt spitalele monobloc care funcţionează în regim de urgenţă – 24 de ore din 24 şi au în structură secţie/secţii/compartimente de neurologie ce asigură urgenţele neurologice.

Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Segmentele populaţionale care beneficiază de vaccinarea gratuită împotriva gripei

Ordinul nr. 3120/2023 prevede aprobarea segmentelor populaţionale care beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunităţii active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile.