Archive for the Category »Medici/personal medical «

Ministerul Sănătății vrea ca vârsta de pensionare pentru toți medicii, indiferent de sex, să fie fixată prin lege la 67 de ani, în loc de 65 de ani, cât prevede acum legislația.

Un proiect de lege, aflat în dezbatere parlamentară, propunea ca doar cine vrea să poată să iasă la pensie mai târziu.

La momentul iniţierii acelui proiect, fostul Guvern a transmis Parlamentului că nu este de acord, pe motiv că ar fi discriminatoriu față de alte categorii sociale.

Actul normativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea rezidenţiatului este Ordonanţa nr. 18/1999, ordonanţă care recent a suferit unele modificări.

Potrivit noutăţilor legislative, Ordonanţa nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 562/2017. Mai mult …

Bursele pentru medicii rezidenți, în cuantum lunar de 670 lei, se vor plăti în continuare, după ce guvernul a adoptat o ordonanță.

Potrivit actului normativ care modifică Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, bursa de rezidențiat se acordă până la data la care personalul respectiv beneficiază de salariul de bază/solda de funcție la nivelul reglementat pentru anul 2022 de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Mai mult …

Spitalele publice sunt conduse de un manager persoană fizică sau persoană juridică. În ceea ce priveşte managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico – financiar sau juridic şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Art. 178 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 95/2006 prevede anumite incompatibilităţi pentru funţia de manager şi anume se prevede că funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar – artistică. Mai mult …

Plenul Camerei Deputaților a adoptat o propunere legislativă care instituie posibilitatea includerii rezidenților în linia de gardă din primul an de pregătire în specialitate.

În proiectul de lege se prevede: “Începând cu anul întâi de pregătire în specialitate, medicii rezidenți pot fi incluși, la cerere, în linia de gardă efectuată în specialitatea în care își desfășoară rezidențiatul, cu excepția liniei I de gardă și în afara programului normal de lucru. Activitatea rezidenților incluși în linia de gardă se desfășoară pe răspunderea și sub supravegherea medicului titular de gardă. Începând cu anul trei de pregătire în specialitate, medicii rezidenți pot fi incluși, la cerere, în linia I de gardă efectuată în specialitatea în care își desfășoară rezidențiatul, în afara programului normal de lucru, cu respectarea limitelor de competență prevăzute la alin. (2), sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu și care a fost desemnat în acest sens de către șeful de secție”. Mai mult …

Sistemul de sănătate românesc se confruntă în prezent cu lipsă de personal de specialitate ca urmare a exercitării dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul UE de către medicii formaţi în profesie în România.

Una din măsurile preconizate pentru reducerea acestui neajuns este atragerea personalului medical de specialitate din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Mai mult …

Avem o veste bună pentru absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat, aceştia îşi pot continua studiile în învăţământul superior medical la programele de licenţă.

În acest sens a fost modificată Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin introducerea unor noi alineate.

Noutatea legislativă care prevede aceste modificări este Legea nr. 70/2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 273/2017. Mai mult …

Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în centre de permanenţă medicale se vor bucura de creşteri salariale conform unui proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697 /112/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.

Ce se propune?

Potrivit ştirilor juridice, se doreşte îmbunătățirea comunicării între medicii de familie prin utilizarea scrisorii medicale în locul adeverinței medicale, care este folosită numai pentru a certifica diagnosticul, fiecare medic fiind independent în prescrierea medicației.  Mai mult …

Ocuparea funcţiilor de manager general din cadrul unităţilor spitaliceşti are loc conform reglementărilor legislative în vigoare. O noutate legislativă în domeniu este reprezentată de un proiect de Ordin care prevede aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

Etapele concursului

Conform proiectului de ordin concursul se organizează la nivel central, în municipiul Bucureşti, de către o comisie de concurs numită prin ordin al ministrului sănătăţii.

Concursul se desfășoară în două etape: studierea dosarului de candidat – etapă eliminatorie şi concursul propriu-zis. Mai mult …

Examenul de rezidenţiat este un examen important şi mulţi se pregătesc intens pentru a-l promova.

O noutate legislativă în domeniu este reprezentată de Ordinul nr. 325/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 225/2017. Mai mult …