Archive for the Category »Asigurări de sănătate «

Legea Sănătăţii va permite românilor să încheie asigurare voluntară de sănătate cu spitalele pentru a beneficia de servicii medicale care nu fac parte din pachetul de bază. În schimbul unei sume primite periodic sub formă de abonament, spitalele, de exemplu, se vor obliga să suporte costurile serviciilor medicale care nu sunt incluse în pachetul de bază, se arată într-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii Sănătăţii.  Mai mult …

cardDin acest sfârşit de săptămână, dosarul electronic de sănătate a devenit obligatoriu. Astfel, medicii trebuie să introducă datele pacienţilor, fie asiguraţi, fie neasiguraţi, inclusiv istoricul medical, în sistemul informatic al CNAS. Totuşi, medicii se plâng de sistemul nesigur şi care se blochează des, după experienţele din ultimul an cu cardul de sănătate.

Dosarul electronic conţine toate informaţiile legate de sănătatea pacientului: de la alergii şi intolerante, la intervenţii suferite, vaccinuri sau rezultatele analitelor. Astfel, pacientul poate vedea aceste informații accesând platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: DES-CNAS.RO. Autentificarea se face fie pe baza cardului de sănătate, fie pe baza codului numeric personal.

Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate dau asigurări că sistemul nu va ceda.

Dosarul electronic de sănătate este un sistem separat de cardul de sănătate. Pentru dosarul electronic de sănătate există contract de mentenanţă”, a precizat Augustus Costache, purtătorul de cuvânt al CNAS.

descarcare-57Legislaţia prevede că plata şi calculul indemnizaţiilor prevăzute de OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial nr. 1074/2005, se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.

Potrivit art. 36 alin. 3 din aceeaşi ordonanţă se prevede că plata indemnizaţiilor se face lunar de către angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă. Mai mult, art. 40 alin. 1 prevede că indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele erau în drept să le solicite.

Aceste dispoziţii au atras mai multe critici printre care şi o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …

card-national-sanatateProiectul de Hotărâre de Guvern privind condiţiile acordării asistenţei medicale, publicat de CNAS, prevede acordarea serviciilor medicale şi dispozitivelor medicale în regim off-line, în cazul producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS).

Astfel, CNAS se obligă să publice pe site-ul propriu în cazul în care apar întreruperi în funcţionarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS).

Proiectul prevede introducerea art. 199 şi art. 200 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

elevi-1
Procedurile de gestionare a calităţii de asigurat pentru elevii şi studenţii, inclusiv doctoranzii, cu vârsta între 18 şi 26 de ani se simplifică, ca urmare a semnării unui protocol pe această temă între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Documentul vizează debirocratizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, printr-un efort comun al celor două instituţii.

Până în acest moment, pentru a-şi actualiza calitatea de asigurat, persoanele în cauză erau obligate, la începutul fiecărui an de învăţământ, să depună la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află o adeverinţă eliberată de instituţia în care studiază.

Protocolul semnat de MENCS şi CNAS, însă, va permite eliminarea acestei formalităţi, iniţial pentru elevi, iar într-o etapă ulterioară şi pentru studenţi şi doctoranzi.

Verificarea şi validarea calităţii de asigurat urmează să fie efectuate de CNAS prin intermediul unor servicii web dezvoltate de Ministerul Educaţiei şi a accesului la datele din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România pentru elevi, respectiv Registrul Educaţional Integrat pentru studenţi.

00137970-005, 09-10-09, children inpatient, portraits, inpatient room, infusion pump, bald, smiling, male, boy, Carson Ross,

O asociație care luptă pentru drepturile bolnavilor de cancer a dat în judecată Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) din cauza birocrației care îngreunează accesul bolnavilor la tratament.

O simplă programare la o tomografie pentru precizarea diagnosticului durează uneori chiar şi până la 2-3 luni, apoi urmând accesul la medicamente.

Până în prezent, 165 de pacienţi şi-au câştigat dreptul la tratament în instanţă, din păcate unii nu au mai reuşit.

Medicii din România spun că procedurile birocratice ar trebui simplificate pentru a putea fi salvate vieţi.

Directorul CNAS, Gheorghe Țibichi, a declarat că, în această toamnă, va veni cu un program-pilot care să mai scurteze timpul de aşteptare necesar aprobării unui tratament.

În România sunt 850.000 de bolnavi de cancer, dintre care 50.000 sunt copii.

lcCodul fiscal prevede categoriile de persoane care beneficiază, fără a plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), de servicii medicale în cadrul sistemului sanitar autohton.

Astfel, persoanele care beneficiază sunt:
–  copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti;
– soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, care se află în întreţinerea unei persoane asigurate;
– persoanele cu drepturi stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, precum şi luptătorii răniţi pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989;
– persoanele cu handicap;
– bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate ale Ministerului Sănătăţii;
– femeile însărcinate şi lăuzele.

cercetare-medicalPotrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat noul Contract Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

Hotărârea de Guvern nr. 161/2016 va intra în vigoare la 1 iulie 2016.

Astfel, conform actului normativ, pacienţii vor beneficia de decontarea analizelor de tip RMN la sân, copiii vor beneficia de consultaţii decontate de CNAS o dată la 6 luni, faţă de o dată la 12 luni cum este în prezent, iar asiguraţii vor avea două noi proteze decontate de CNAS.

Totodată, noul Contract Cadru stabileşte suplimentarea valorii plăţilor pentru medicina de familie şi tratamentul ambulator astfel încât categoriile de personal medical să se armonizeze cu prevederile OUG privind salarizarea în sectorul bugetar.

littleguy-1417782137

Potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, angajatorii au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor. Deşi nu este menţionată expres în lege, obligativitatea ca firmele să aibă în dotare truse medicale se subînţelege.

De asemenea, acceeaşi lege prevede că inspectorii de muncă îi pot amenda pe angajatorii care nu iau toate măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor.

Lipsa trusei medicale poate fi sancţionată de inspectorii de muncă cu amenzi de la 3.000 până la 6.000 de lei.

În completarea prevederilor de bază referitoare la acordarea primului ajutor, Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul nr. 427/2002 pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale. Acesta prevede că întreprinderile, instituțiile și unitățile economice, școlile, cabanele turistice și altele asemenea trebuie să aibă în dotare truse sanitare.

DSC03875-440x247Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.1.017/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 987/2015, începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

Astfel, persoanele fizice care nu obţin venituri, inclusiv cele cu domiciliul în ţară, dar care lucrează în străinătate fără forme legale, vor datora un cuantum majorat la contribuţia la sistemul public de sănătate (CASS).

Însă în cazul în care un proiect de act normativ al Ministerului Finanţelor Publice (MFP) va fi aprobat de Guvern, obligativitatea plăţii CASS de către persoanele menţionate anterior ar putea dispărea, astfel cei care nu realizează venituri să poată opta să plătească contribuţia lunar sau doar la momentul în care vor avea nevoie de servicii medicale.

De aceea, începând cu luna mai, contribuţia datorată de o persoană fără venituri va fi în cuantum de 68,75 de lei/lună (5,5% x 1.250 lei), comparativ cu primele patru luni ale anului, aceasta a avut o valoare de 57,75 de lei pe lună (5,5% x 1.050 lei).