Archive for the Category »Notari «

Pentru a participa la examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi și a Regulamentului privind procedura de organizare și desfășurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar.

În Monitorul Oficial nr. 486/2017 a fost publicat Ordinul nr. 1618/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, ordin care nu aduce modificări substanţiale în organizarea concursului ci am putea spune că modificările sunt doar de nuanţă. Mai mult …

În unele activităţi, cum este cea de notar, era interzisă publicitatea pe motiv de concureţă neloială. Însă o noutate legislativă în domeniul, Hotărârea nr. 10/2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 319/2017, a adus unele modificări în ceea ce priveşte activitatea notarilor.

Modificările vizează eliminarea interdicţiilor privind concurenţa neloială. Astfel notarii au dreptul de a-și face publicitate, chestiune interzisă până acum prin Codul deontologic, cu câteva mici excepții. Potrivit actului, prin publicitate individuală se înțeleg următoarele: Mai mult …

Activitatea notarilor publici este reglementată de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1999. Potrivit acesteia, în art. 11, se prevede că notarul public îşi desfăşoară activitatea la sediul biroului notarial în care funcţionează. Pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale, notarul public se poate deplasa şi în afara sediului biroului notarial, în limitele circumscripţiei teritoriale a judecătoriei în care îşi desfăşoară activitatea.

De asemenea se mai prevede că în cazul în care în circumscripţia unei judecătorii funcţionează mai multe birouri de notari publici, competenţa teritorială a fiecărui notar public se întinde pe tot cuprinsul acelei circumscripţii. Competenţa teritorială a notarilor publici numiţi în municipiul Bucureşti se întinde pe tot cuprinsul circumscripţiei Tribunalului Bucureşti. Mai mult …

curtea-constitutionalaActivitatea notarilor publici se realizează în conformitate cu Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Potrivit acesteia, art. 40 alin. 1 lit. f), calitatea de notar public încetează când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori pentru săvârşirea cu intenţie a unei alte infracţiuni. Iar în alineatul 4) al aceluiaşi articol se prevede că “Încetarea funcţiei de notar public se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justiţiei, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii, la cererea notarului public sau din oficiu”. Mai mult …

id-100276679-300x204

Conform Noului Cod Fiscal, notarii publici sunt obligaţi să anunţe organele fiscale în momentul în care constată că o tranzacţie imobiliară se încheie la o valoare mai mică decât cea stabilită printr-un studiu de piaţă profesionist.

Astfel, Adrian Vascu, fostul preşedinte al ANEVAR consideră că vânzătorii şi cumpărătorii nu trebuie să semneze un contract de vânzare – cumpărare în care să declare o sumă diferită faţă de banii pe care i-au încasat/plătit.

“Chiar dacă nivelul taxelor de plătit a determinat acest comportament, cumpărătorii trebuie să fie conştienţi de faptul că suma înregistrată în actele oficiale este singura care atestă legal tranzacţia şi care poate fi revendicată în ipoteza anulării actului de vânzare-cumpărare”, a mai spus Adrian Vascu.

imagesnnotÎn contextul uniformizării legislaţiei naţionale cu cea europenă a fost adoptată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 898/2016, Legea nr. 206/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Această lege are ca obiectiv transpunerea în legislaţia naţională a Regulamentului nr. 1215/2012 care are ca scop reglementarea principiului de liberă circulaţie a hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată dintr-un stat membru al Uniunii Europene în materie civila şi comercială, precum şi recunoaşterea şi executarea acestora în celelalte state membre Uniunii Europene, chiar şi în situaţia în care acestea sunt pronunţate împotriva unei persoane care nu are domiciliul în acel stat membru al Uniunii Europene. Mai mult …

justitie1
În Monitorul Oficial nr. 801 din 11 octombrie, a fost publicat Ordinul MJ nr. 3540/2016 pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 46/C/2011.

Potrivit actului normativ, onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, se reduc cu 50%.

Măsura vine ca urmare a unei propuneri pe care Uniunea Naţională a Notarilor Publici a înaintat-o ministerului în prima parte a acestui an.

Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile ordinului.

Categorii: Notari, Ştiri  Etichete: , ,  Lasa un comentariu

act-notar
Un proverb latinesc spune așa: “verba volant scripta manent” (vorbele zboară, scrisul rămâne). Ne place sau nu, trăim în perioada în care actele sunt la putere, oamenii au ajuns să nu se mai încreadă în vorba celui de lângă el până când nu văd totul scris negru pe alb.

Latinii au avut viziune și și-au dat seama de puterea unui act scris încă din acele timpuri. Și uite așa societatea a creat branșa notarilor publici cărora le-a acordat atribuții în a certifica în scris și a da valoare juridică acordului verbal. Dar, oare, este legal ca notarii să poată certifica orice fel de act? Până unde merge competența notarilor? Mai mult …

logo_inr_nou_119Activitatea notarială reprezintă una dintre cele mai importante componente ale serviciului public de justiţie, fapt care îi şi conferă un rol major în consolidarea statului de drept. Atât rolul, cât şi importanţa activităţii notariale, rezidă din ceea ce reprezintă procedura necontencioasă care asigură membrilor societăţii, în ansamblul ei, constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor, respectiv ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea, şi, în acest fel, realizându-se o degrevare de procese a instanţelor de judecată. Mai mult …

Ceremonia de validare a Presedintelui Traian Basescu in functia de sef al statului pentru al doilea mandat de cinci ani, la sediul Curtii Constitutionale din Bucuresti
La 20 iulie, plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere Sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. II pct. 1, pct. 5 şi pct. 15 din Legea pentru completarea OUG nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Cu unanimitate de voturi, Curtea a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. II pct. 1, pct. 5 şi pct. 15 din Legea pentru completarea OUG nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 sunt neconstituţionale.

Cu privire la neconstituţionalitatea referitoare la art. II pct. 1 din legea examinată, Curtea a reţinut că încalcă valori fundamentale, ocrotite de Codul penal, valori de rang constituţional, precum statul de drept, democraţia, respectarea Constituţiei şi a legilor, care sunt consacrate prin art. 1 alin. (3) şi (5) din Legea fundamentală. Mai mult …