Archive for the Category »Grefieri, arhivari, registratori «

images-5Potrivit unei hotărâri de guvern, Executivul a suplimentat posturile pentru instanţe cu 98 de posturi de judecător şi cu 66 de grefier, numărul maxim urmând a fi de 14.772, faţă de 14.608, prevăzute anterior.

Astfel, decizia a fost luată prin HG, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

“Posturile de judecător şi grefier vor fi repartizate curţilor de apel şi, respectiv, tribunalelor, în funcţie de numărul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund tipurilor de acţiuni prevăzute de această lege. Guvernul a modificat HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. HG a fost emisă în vederea îndeplinirii obligaţiei stabilite în sarcina Guvernului prin art. 71 din Legea 101/2016, cu menţiunea că finanţarea a fost deja prevăzută în OUG de rectificare a bugetului de stat, nemaifiind necesară accesarea Fondului de rezervă la dispoziţia Guvernului”, se precizează în comunicat.

mnyUna dintre vorbele preferate ale lui Henry Ford era că un angajator nu plătește salariile, pentru că angajatorul s-ar ocupa numai de administrarea banilor, clienții fiind cei care achită simbriile lucrătorilor. Ce-ar fi dacă am încerca să adaptăm acest principiu pentru angajații statului? Oare cum ar suna? Mai mult …

justitie1
Un proverb românesc spune că „cine împarte, parte-și face.”  Tocmai pentru a evita situațiile în care un judecător dorește să promoveze o acțiune  și instanța competentă să o soluționeze este aceea la care acesta își desfășoară activitatea, legiuitorul a decis că acesta are obligația de a sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea.

Poate apărea și cazul în care o persoană promovează o acțiune împotriva unui judecător care își desfășoară activitatea la instanța competentă să judece cauza, situație în care reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă. Mai mult …

justitie1Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră că sistemul judiciar are nevoie de 600 de judecători și 750 de grefieri pentru cazurile de insolvență a persoanelor fizice.

La 26 mai, CSM a aprobat sesizarea ministerului Justiției pentru adoptarea unei hotărâri de guvern cu privire la suplimentarea unor posturi în instanțe.

Astfel, 48 de posturi de judecător și 16 posturi de grefieri pentru Curțile de Apel și 50 de posturi de judecător și 50 de posturi de grefieri pentru Tribunale, vor fi repartizați în funcție de numărul de cauze care au ca obiect Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

407-judecatori-465x390Conform unui comunicat al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, normele metodologice de aplicare a Legii 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice vor fi adoptate în aprilie 2016.

Astfel, ministerul a publicat Planul de acţiune al implementării Legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, care prevede şi suplimentarea personalului instituţiilor reprezentate în comisiile de insolvenţă, respectiv ANPC, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Potrivit documentului, până în luna aprilie 2016, ar putea fi adoptată hotărârea de Guvern care permite suplimentarea personalului ANPC cu 180 de persoane. Numărul de posturi în ONRC şi ORCT ar urma să crească cu 500 pentru Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Totodată, se vor suplimenta şi posturile în CSM: 600 de judecători, 750 de grefieri de şedinţă, grefieri registratori şi arhivari. În acest sector se vor desfăşura cursuri de formare profesională în condiţiile în care există un număr foarte mic de formatori în această materie.

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

ANEXĂ

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (2) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Mai mult …

pensie de serviciu(1)

După 5 ani de așteptare, iată că legiuitorul a readus grefierilor pensiile speciale care le fuseseră tăiate pe nedrept în 2010. După ce li s-a tăiat aproape 80% din pensie, iată că a venit și momentul  în care primesc înapoi ceea ce de drept li se cuvine.

Legiuitorul a stabilit categoriile de persoane care vor primi pensia de serviciu, condițiile de acordare, cuantumul și actele ce trebuie depuse în vederea obținerii acestui drept. Astfel, în Monitorul Oficial  670 din 3 septembrie 2015 au fost publicate normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din 26.08.2015. Prevederile au intrat în vigoare chiar de la data publicării. Mai mult …

decizie-judecatorHotărârea Guvernului nr. 706/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670/2015.

Normele metodologice stabileşte modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

Conform actului normativ, beneficiază de pensie de serviciu: Mai mult …

jud

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din data de 16 iulie 2015 a fost publicată Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 753/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

Modificările aduse Regulamentului prin Hotărârea CSM nr. 387/2005:

  • Se introduc noi obligaţii pentru grefierul de ședință, acesta va transmite către Institutul Naţional al Magistraturii şi către Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene copii conforme cu originalul şi în format electronic Word ale încheierilor de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu întrebări preliminare, ale hotărârilor pronunţate de instanţele naţionale în aceste cauze, inclusiv în căile de atac, precum şi ale încheierilor prin care s-au respins cererile de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
  • Este interzisă prin hotărârea CSM scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament. La solicitarea instituţiilor abilitate se transmite dosarul sau copia certificată a acestuia în vederea soluţionării unor cauze aflate pe rolul instanţelor ori parchetelor, precum şi pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sau a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

images (1)Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a declarat că Guvernul a decis suplimentarea posturilor de grefier şi alte categorii de personal din sistemul judiciar cu aproximativ 200, dar şi posturile de procurori şi judecători cu circa 70, ca urmare a solicitărilor instanţelor.

În momentul de faţă, ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri (penal şi de procedură penală – n.r.), s-a redus destul de mult durata proceselor. Din păcate, de foarte multe ori a ajuns să dureze mai mult redactarea unor hotărâri judecătoreşti decât procesul în sine. De aceea, intervenţia noastră a fost mai mult pe zona de grefieri“, a spus Robert Cazanciuc.

Potrivit legislaţiei, grefierul din instanţele judecătoreşti are competenţe în managementul dosarelor, în realizarea şedintelor de judecată, dar şi în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţei.