Categories
Organizare judiciară

Persoanele izolate au dreptul la concediu medical fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a fost recent modificată.

Persoanele asigurate au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul urgenţelor medico – chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotărâre a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, precum şi în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

Categories
Organizare judiciară

Noutăţi privind reducerea vârstei standard de pensionare

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a suferit modificări.

Categories
Organizare judiciară

Documentele de călătorie sunt proprietatea statului român

În Monitorul Oficial nr. 695/2020 a fost publicată Legea nr. 161/2020 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Categories
Organizare judiciară

Vor fi organizate grupuri de lucru în vederea identificării aşezărilor informale

În vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare, în coordonarea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale organizează grupuri de lucru proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din care fac parte, după caz, conform organigramei, serviciile/persoanele responsabile cu: urbanismul şi autorizarea construcţiilor, control şi disciplină în construcţii, registrul agricol, asistenţă socială, sănătate publică, investiţii, asistenţă şi reprezentare juridică, poliţia locală, experţi locali pentru romi.

Categories
Articole Economie Organizare judiciară

Se acordă sprijin pentru stimularea infiinţării de întreprinderi sociale în mediul rural

A fost aprobat Programul naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural.

În Monitorul Oficial nr. 695/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 595/2020 privind aprobarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020.

Categories
Organizare judiciară

Noi reguli pentru transferul bolnavilor dializaţi în contextul pandemiei

Transferul temporar al bolnavilor dializaţi dintr-o unitate în alta se poate face pe o perioadă de până la 12 săptămâni, cu posibilitatea de prelungire automată pe toată perioada stării de alertă, dar şi în intervalul de timp următor, atât timp cât vor mai apărea cazuri pozitive la dializaţi sau personalul medical şi auxiliar din unităţile de dializă.

Categories
Organizare judiciară

La nivelul unităţilor sanitare se înfiinţează structura de management al calităţii serviciilor de sănătate

Ordinul nr. 1312/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 692/2020.

Categories
Organizare judiciară

Comisia Europeană a încheiat discuţiile preliminare pentru achiziţionarea unui potenţial vaccin

Comisia Europeană a încheiat discuţiile preliminare cu o companie farmaceutică pentru achiziţionarea unui potenţial vaccin împotriva COVID-19.

Contractul avut în vedere ar oferi posibilitatea ca toate statele membre ale UE să achiziţioneze vaccinul.

Se preconizează că, odată ce un vaccin s-a dovedit a fi sigur şi eficace împotriva COVID-19, Comisia ar dispune de un cadru contractual pentru achiziţionarea a 300 de milioane de doze, în numele tuturor statelor membre ale UE.

Categories
Articole Organizare judiciară

Retrospectiva luni iulie!

Salariaţii din instituţiile de învăţământ de stat vor beneficia şi în acest an de vouchere de vacanţă! – elaborat de Diana Jitaru
Salariaţii din instituţiile de învăţământ de stat vor beneficia şi în acest an de vouchere de vacanţă…

Este posibilă aplicarea pedepselor accesorii în cazul dispunerii pedepsei amenzii? – elaborat de Diana Jitaru
Codul penal prevede că în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii unei zile – amendă îi corespunde o zi de închisoare…

Categories
Organizare judiciară

Amenzi mai drastice pentru cei care nu respectă obligaţiile prevăzute de Legea minelor!

În Monitorul Oficial nr. 679/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 584/2020 privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003.