Archive for the Category »Organizare judiciară «

Guvernul în ultima şedinţă a adoptat următoarele proiecte legislative:

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
2. HOTĂRÂRE privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România Mai mult …

Noile modificări ale Codului fiscal! – elaborat de Diana Jitaru
Codul fiscal a suferit recent, potrivit noutăţilor legislative, unele modificări. Actul normativ care a adus aceste modificări este Ordonanţa nr. 25/2017

Înmatricularea, suspendarea înmatriculării se vor înscrie în Registrul național de evidență a vehiculelor înmatriculate – elaborat de Avocat Stoia Irina
Traficul rutier este o piatră de încercare pentru nervii șoferilor și, totuși, plăcerea de a conduce propria mașină pălește în fața unor drumuri pline de gropi…

A fost lansat un proiect de prevenire şi combatere a consumului ilicit de droguri – elaborat de Diana Jitaru
Lupta împotriva prevenirii şi combaterii consumului de droguri este una care se intensifică. În acest sens Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică… Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. p) şi ale art. 303 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

Având în vedere:

– analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 7 luni ale anului 2017;
– evoluţia principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2017;
– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;
– asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ – teritoriale până la finele anului; Mai mult …

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a dat câștig de cauză unui salariat român care fusese concediat în anul 2007 după ce a fost monitorizat folosind internetul în scopuri personale la serviciu, potrivit unui comunicat al instanței.

Judecătorii Marii Camere, instanța supremă a CEDO statuând în apel o decizie din ianuarie 2016, au considerat că ‘autoritățile naționale (române) nu au protejat în mod corect dreptul lui Bogdan Mihai Bărbulescu la respectarea vieții și a corespondenței sale private și astfel nu au asigurat un echilibru just între interesele în cauză’, se menționează în decizia CEDO adoptată cu 11 voturi pentru și 6 contra. Mai mult …

Guvernul a modificat printr-o hotărâre, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 855/2013.

Actul normativ reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 164/2017, prin care a fost modificată Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Mai mult …

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
ORDIN
privind înfiinţarea Consiliului Naţional de Vânătoare

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 51.294/IM din 23.03.2017 la Direcţia generală păduri,
în temeiul prevederilor art. 1 lit. j) şi art. 6 alin. (3) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,
ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII. 1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Articol unic. – Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …

Începând cu 27 septembrie 2014, legea 124/2014 a stabilit că personalul ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, urmează să fie exonerat de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială pe care ar trebui să le restituie ca urmare a constatării de către Curtea de Conturi sau de către alte instituții de control a unor prejudicii.

Caz practic

Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat instanței să oblige pe pârât la plata sumei de 19.934 lei reprezentând primă de merit, de vacanță și cheltuieli de deplasare nedatorate.  Instanța a admis acțiunea acestuia obligându-l pe pârât să achite aceste sume de la data pronunțării hotărârii până la plata integrală a debitului. Mai mult …

Specialiștii Ministerului Apărării Naționale și cei ai Ministerului Afacerilor Interne lucrează la draft-ul Ordonanței de Urgență care reglementează unele măsuri în domeniul pensiilor militare de stat.

Potrivit sursei citate, în acest moment specialiștii MApN și cei ai MAI continuă consultările și pregătesc draft-ul actului normativ care va fi discutat în cadrul Executivului, cele două ministere fiind co-inițiatoare.

“Informațiile potrivit cărora ministrul Apărării Naționale nu ar semna proiectul ordonanței de urgență sunt lipsite de fundament”, se mai arată în comunicat.