Categories
Organizare judiciară

Vor fi acordate ajutoare umanitare interne de urgenţă!

Hotărârea nr. 1203/2023 prevede aprobarea acumulării unor stocuri de urgenţă în rezerva de stat şi aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei din satul Tufanu, comuna Mălureni, judeţul Argeş, în vederea atenuării riscului de excluziune socială.

Categories
Organizare judiciară

Se acordă ”Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”!

Ordinul nr. 504/2023 prevede modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

Categories
Organizare judiciară

Legea concurenței a suferit modificări!

În Monitorul Oficial nr. 1100/2023 a fost publicată OUG nr. 108/2023 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi a altor acte normative.

Actul normativ transpune în legislația națională Directiva (UE) 1/2019 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne.

Categories
Organizare judiciară

Ziua de 11 iulie a fost instituită ca “Ziua Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii”!

Legea nr. 363/2023 prevede instituirea zilei de 11 iulie ca “Ziua Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii”.

Cu prilejul “Zilei Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii” pot fi organizate activităţi diplomatice, politice, culturale, sociale şi artistice şi pot fi difuzate, prin mijloace de informare în masă, materiale care vizează istoria şi promovarea relaţiilor bilaterale româno – americane.

Categories
Organizare judiciară

Se dorește facilitarea accesului persoanelor condamnate la servicii educaţionale, psihologice şi sociale

Legea nr. 362/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Categories
Organizare judiciară

Regulament de organizare şi funcţionare a programului “Gala Cercetării Româneşti”

A fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a programului “Gala Cercetării Româneşti”.

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării organizează Gala anual, la data şi locul stabilite prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

Categories
Organizare judiciară

Proiecte de acte normative discutate în ședința Guvernului de astăzi!

În ședința de astăzi Guvernul va discuta următoarele proiecte de acte normative:

Categories
Organizare judiciară

Se acordă burse olimpicilor care studiază în România!

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) anunță semnarea contractelor de finanțare cu nouă universități din întreaga țară ai căror studenți au înregistrat performanțe deosebite la învățătură și rezultate solide la olimpiadele naționale și internaționale.

În total, 68 de tineri care aleg să își continue studiile universitare în România vor beneficia de finanțări de peste 3,7 milioane de lei pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare.

Categories
Organizare judiciară

Decrete semnate – 7 decembrie 2023

Președintele României, a semnat joi, 7 decembrie 2023, următoarele decrete:

Categories
Organizare judiciară

Bugetul Camerei Deputaţilor pentru anul 2024, aprobat!

Bugetul Camerei Deputaţilor pentru anul 2024 a fost aprobat de Hotărârea nr. 77/2023.

Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2024, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 686.982 mii lei credite de angajament şi la suma de 638.024 mii lei credite bugetare.