Archive for the Category »Mediatori şi mediere «

Act-sub-semnatura-privata

În data de 5 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității un comunicat cu privire la semnarea Protocolului de colaborare între CSM și Consiliul de Mediere.

Documentul, semnat la sediul CSM, de jud. Marius Badea Tudose, președintele CSM, și de Mugur Bogdan Mitroi, președintele Consiliului de Mediere, reprezintă o continuare a relaţiilor de colaborare instituţională în domeniul medierii în scopul promovării modalităţii alternative de soluţionare a conflictelor prin mediere ca posibil instrument de valorificare rapidă a drepturilor justiţiabililor.

Într-un comunicat al CSM se arată că „Prin acest protocol, părțile au convenit să coopereze în vederea informării publicului cu privire la rolul și statutul mediatorilor, avantajelor folosirii procedurii medierii, degrevării organelor judiciare de cauzele ce pot fi soluționate pe calea medierii, creșterii încrederii cetățenilor în actul de justiție, în independența, imparțialitatea și profesionalismul magistraților, precum și dezvoltării unor strategii eficiente de comunicare”.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ
DECIZIA Nr. 9
din 17 aprilie 2015

Dosar nr. 533/1/2015

S-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală, prin Încheierea din 21 ianuarie 2015 pronunţată în Dosarul nr. 9.018/4/2014 (număr în format vechi 3.969/2014), în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a următoarelor probleme de drept: „1. dacă dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator se interpretează în sensul că medierea este o cauză sui – generis de înlăturare a răspunderii penale sau este o modalitate a împăcării ca şi cauză de înlăturare a răspunderii penale reglementată de dispoziţiile art. 159 din Codul penal; 2. dacă medierea poate interveni numai până la citirea actului de sesizare potrivit dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal sau poate interveni în tot cursul procesului penal.” Mai mult …

mediereLegea talionului a fost o lege penală pe care o aplicau unele popoare din vechime, potrivit căreia vinovatul era tratat în același fel în care a procedat sau a vrut să procedeze cu victima sa. Hammurabi a instituit talionul cu scopul de a opri practica din acele vremuri, și anume răzbunarea sângelui. Practic, infractorului i se aplica o pedeapsă identică cu răul pe care el l-a săvârșit fără să i se poată pricinui un rău mai mare decât fapta comisă de el. În prezent, această lege este simbolizată prin expresia: „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.” Dacă ar fi să punem în practică acest lucru am ajunge fie orbi, fie știrbi!

De aceea, legiuitorul român luând model din alte țări a considerat că, reglementând medierea prin lege, va putea da părților posibilitatea de a se împăca, de multe ori fără să mai apeleze la instanța de judecată. Au fost numeroase cazuri în care părțile au încheiat un acord de mediere în care au tranșat termenii împăcării. Mai mult …

Consiliul de mediereAvând în vedere că, în ultima vreme, CCR a declarat ca fiind neconstituționale o serie de legi sau doar articole din acestea, încep să cred că vorbele lui Caragiale “curat murdar neconstituțional” ajung să fie folosite din ce în ce mai des. Implicațiile declarării ca fiind neconstituționale a unor legi afectează desfășurarea normală a activității în cadrul unor profesii vizate direct de către deciziile CCR. Mai mult …

justitieRomânii au imense aşteptări de la sistemul de justiţie! Sunt aşteptări fireşti, într-un stat de drept, aşa cum ne considerăm a fi. Dacă justiţia nu va funcţiona corespunzător, noi vom putea zice «adio» securităţii juridice şi separaţiei puterilor în stat.

Politicul va dirija justiţia, corupţia va înflori iar creşterea economică va fi accesibilă doar unei caste a privilegiaţilor, a rechinilor abonaţi la contracte cu statul, nărăviţi la banul public. Ar mai putea să mai aibă speranţe şi cetăţeanul de rând, în astfel de condiţii, la un standard de viaţă decent? Nici vorbă! Mai mult …

mdtPuţin după “ziua mediatorului”, Curtea Constituţională a venit (pe nepusă masă) cu un “cadou”. O cutie a Pandorei? CCR a hotărât că obligaţia de a lua parte la şedinţa informativă legată de mediere este neconstituţională! În comunicatul CCR se precizează, de mai era loc de vreo îndoială, că recenta decizie este una de nestrămutat. Şi obligatorie! Dar este, oare, o decizie de bun augur? Ne-ar prii, acum, un răspuns necenzurat!

Să examinăm prevederile cărora tocmai le-a fost aplicată eticheta de “neconstituţional”, conform ştirilor juridice! Nu trebuie să căutăm prea mult în programul legislativ! Ajungem lesne la prevederile art. 2 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

La art. 2 alin. (1) se precizează că, în condiţiile în care legea nu prevede altcumva, părţile au îndatorirea să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în scopul rezolvării conflictelor civile, de familie etc. Verdict recent: neconstituţional!

Mai mult …

judecatorie-300x210Noutăţi legislative: Curtea Consituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate privind articolul 2 alin. (1) si (12) din Legea nr. 192∕2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Astfel, alin. (1) si (12) ale art. 2 declarate neconstituţionale arată că:

  • alin. (1) – „dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege„;
  • alin. (12) – „instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop„.

mediere-mediatori

Consiliul de Mediere a adoptat Hotărârea nr. 9/2014 din motiv că unii mediatori mai fac erori în aplicarea unitară a legii, în deosebi la etapa de informare privind avantajele medierii cât şi în ceea ce priveşte eliberarea certificatului de informare ca document care certifică instanţelor că un conflict a fost analizat de un specialist în domeniul conflictelor, încercând astfel să reglementeze procedura desfăşurării şedinţei de informare şi avantajele medierii.

Conform noutăţii legislative mediatorii sunt obligaţi să elibereze certificatul de informare numai după ce a stat de vorbă cu toate părţile implicate în conflict în şedinţă comună sau separată. Deci actul reglementează practic că magistraţii nu trebuie să accepte alt document care să certifice faptul că acel conflict a fost analizat de mediator, iar părţile au fost informate asupra cazului lor concret.

Hotărârea CSM nr. 9/2014 aprobă Regulamentul organizării şi desfăşurării şedinţei de informare privind avantajele medierii şi cuprinde:

1. Scopul şi rolul informării – principiul informării a fost consacrat ca fiind un drept legal pentru părţi înainte de declanşarea unui proces în instanţă, cât şi o obligaţie la solicitarea instanţei, pe parcursul procesului, până la termenul dat de instanţă în acest scop.  Scopul informării este ca mediatorul să analizeze conflictul, să stabilească un diagnostic al conflictului şi să stabilească o strategie de rezolvare.

2. Conţinutul informării obligatorii – cuprinde elementele relevante referitor la mediere şi principiile acesteia, rolul mediatorului, drepturile şi obligaţiile părţilor, avantajele medierii, efectele juridice ale acordului de mediere.

3. Realizarea informării obligatorii – se realizează anterior încheierii contractului de mediere, se efectuează de către mediator pentru toate părţile implicate în conflict.

4. Eliberarea documentelor de către mediator ca dovadă a informării obligatorii – eliberarea certificatului de informare se face de către mediator doar în situaţia în care toate părţile conflictului au discutat cu acesta în şedinţă comună sau separată, conflictul a fost analizat, stabilindu-se un diagnostic şi părtile au fost informate cu avantajele medierii asupra cazului lor concret cu privire la mediere.

mediere1

Începând de ieri, 30 oct. 2013, Consiliul de Mediere a devenit membru cu drepturi depline în cadrul Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR), s-a anunţat intr-un comunicat de presă al Consiliului.

În prezent, Uniunea Profesiilor Liberale din România însumeaza peste 140.000 de membri ai organizaţiilor profesionale ce o compun, printre care se numară  Uniunea Naţională a Barourilor din România, Ordinul Arhitecţilor din România, Camera Consultanţilor Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din România, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi Ordinul Geodezilor din România.

De ieri, ii s-a alăturat şi breasla mediatorilor ce întruneşte în momentul de faţă peste 7.000 de mediatori autorizaţi în toată ţara. Mediatorii pot fi accesati facil atât la sediile instanţelor de judecată, unde sunt prezente tablourile mediatorilor autorizaţi, cum ar fi mediator Piatra Neamt, cât si pe site-ul Consiliului de Mediere.

Vorbim de un corp profesional bine pregatit, ce poate prelua multe dintre litigiile si din presiunea care apasă pe umerii instanţelor de judecată, a declarat preşedintele Consiliului de Mediere, Dorin Valeriu Badulescu.. Suntem pregătiţi să ajutăm cetăţenii să beneficieze de servicii de calitate în întreaga ţară, mediere Neamt fiind la îndemâna dvs.

images123Una dintre legile lui Murphy spune că : „Dacă te joci de-ajuns de mult cu un obiect, preocupat fiind să nu-l strici, cu siguranță îl vei strica.” Tot așa am putea spune și despre Codul de Procedură Civilă care a mai suferit o nouă modificare. Atunci când legiuitorul s-a gândit să mai modifice pe ici pe colo prin părțile esențiale vestitul Cod, probabil că s-a ghidat după o altă lege a lui Murphy:  “Dacă totul pare să meargă bine, cu siguranță ai omis ceva.”

Legea 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea legii 76/2012 pentru punerea în aplicare a legii 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe a fost publicată în Monitorul Oficial 388 din 28 iunie 2013 și aduce modificări ale Codului de Procedură Civilă care vor avea un impact major.

Care sunt principalele modificări aduse prin legea 214/2013?

1. În materia clauzelor abuzive din contractele de prestări servicii, inclusiv cele de credite bancare.

Astfel, potrivit legii 214/2013 termenul de intrare în vigoare a acestor prevederi a fost amânat încă o dată până la 1 octombrie 2013.

Inițial aceste prevederi trebuiau să intre în vigoare la 1 februarie 2013. Prin OUG 4/2013 s-a stabilit ca de la 1 iulie 2013 cei care sunt nemulțumiți de anumite clauze contractuale pe care le consideră a fi abuzive Mai mult …