Archive for the Category »Legislaţie utilă «

Prin stabilirea limitelor ariilor naturale protejate se încalcă principiile constituţionale? – elaborat de Diana Jitaru
Ariile naturale sunt protejate şi se supun unor restricţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice…

Statutul poliţistului a fost modificat! – elaborat de Diana Jitaru
Poliţistul este funcţionarul public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului… Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                SENATUL

LEGE
privind internshipul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Organizarea programului de internship
CAPITOLUL III Procedura de evaluare a activităţii internului
CAPITOLUL IV Drepturi şi obligaţii
CAPITOLUL V Contractul de internship
CAPITOLUL VI Dispoziţii finale Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                 SENATUL

LEGE
privind acordarea biletelor de valoare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Tichetele de masă
CAPITOLUL III Tichetele cadou
CAPITOLUL IV Tichetele de creşă
CAPITOLUL V Tichetele culturale
CAPITOLUL VI Voucherele de vacanţă
CAPITOLUL VII Contravenţii şi sancţiuni
CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ORDIN
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

  • ANEXĂ

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin. Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLCE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN
pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

În temeiul dispoziţiilor art. 163 alin. (2), art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

Având în vedere că Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe posturi şi pe locuri, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unică, la nivelul instituţiilor de învăţământ superior medical cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an,
în considerarea faptului că pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică, în acord cu necesităţile din teritoriu şi pentru unităţile sanitare publice din zone deficitare, Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: Mai mult …

Angajatorul are posibilitatea de a se regresa împotriva salariatului pentru recuperarea pagubelor! – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit legislaţiei actuale constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local…

CCR. Cine poate obţine copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată? – elaborat de Diana Jitaru
Desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio. Potrivit art. 369 alin. 6 C. procedură penală la cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată…

Interzicerii unor drepturi se aplică în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă? – elaborat de Diana Jitaru
Potrivit dispoziţiilor penale pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda… Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind parteneriatul public – privat

Având în vedere necesitatea îndeplinirii prevederilor din Programul de guvernare 2018 – 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018 privind acordarea încrederii Guvernului, cu privire la obiectivele de creştere economică şi de consolidare a sustenabilităţii fiscal – bugetare prin majorarea semnificativă a investiţiilor,
ţinând cont de angajamentul de a se demara proiecte de investiţii publice cu impact semnificativ în economie şi de a stimula investiţiile private, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢA pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

Având în vedere riscul major de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului operaţional regional la finalul anului 2018 este necesară întreprinderea unor măsuri, în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană, până cel târziu la finalul anului 2018. Mai mult …