Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia de nominalizare a reprezentanţilor în cadrul Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

Hotărârea nr. 245/2023 prevede aprobarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, a reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Procedura privind managementul cazurilor de violenţă asupra elevilor

În Monitorul Oficial nr. 856/2023 a fost publicat Ordinul nr. 6235/2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Un program pilot prevede implementarea catalogului electronic în şcoli

Ordinul nr. 5601/2023 prevede că se aprobă includerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care consemnează situaţia şcolară a elevilor în format electronic în programul de şcoli – pilot pentru anul şcolar 2023 – 2024.

Catalogul electronic se tipăreşte, semnează, avizează şi arhivează de către directorul unităţii de învăţământ, la finalul anului şcolar.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cine poate beneficia de bursă tehnologică?

Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învăţământul tehnologic în condiţiile prezentei metodologii, în conformitate cu priorităţile Ministerului Educaţiei, şi constă într-un sprijin financiar lunar stabilit conform Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023.

Conform ultimelor noutăți legislative, bursa tehnologică înlocuiește bursa profesională.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Recomandări privind succesul educaţiei şi formării digitale

Hotărârea nr. 52/2023 propune adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind factorii favorizanţi esenţiali pentru succesul educaţiei şi formării digitale.

Camera Deputaților susține adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind factorii favorizanţi esenţiali pentru succesul educaţiei şi formării digitale.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Desfășurarea admiterii în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2024 – 2025

Ordinul nr. 6070/2023 prevede organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2024 – 2025.

Absolvenţii clasei a VIII – a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere între învăţământul liceal şi învăţământul profesional sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2024 – 2025.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată Metodologia – cadru de acordare a burselor

Ordinul nr. 6238/2023 prevede privind aprobarea Metodologiei – cadru de acordare a burselor.

Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial şi liceal, beneficiază, după caz, de următoarele tipuri de burse: bursă de excelenţă olimpică I; bursă de excelenţă olimpică II; bursă de merit; bursă socială; bursă tehnologică.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Acordarea facilităţilor de transport pentru elevi

Hotărârea nr. 810/2023 prevede aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Metodologie de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ

Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar a fost aprobată de Ordinul nr. 6223/2023.

Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se constituie din 7, 9 sau 11 membri.

Categories
Articole Economie Învăţământ şi educaţie Transporturi

Acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi!

Hotărârea nr. 811/2023 prevede aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi.