Archive for the Category »Legislaţie internaţională «

Piața internă a fost întotdeauna „copilul cel mai drag” al Uniunii Europene. Acest aspect se traduce în credința că dezideratul liberei circulații a persoanelor, mărfurilor, capitalului și serviciilor devine, progresiv, un pilon sustenabil și eficient.

În acest scop, este necesar un mecanism stabil de prevenție a introducerii produselor ilicite în economie și a spălării banilor și finanțării terorismului, pentru a asigura promovarea dezvoltării armonioase, durabile şi favorabile incluziunii a pieței interne.

Regulamentul nr. 1672/2018 al Parlamenului European și Consiliului UE având drept obiect controlul numerarului care intră și iese din Uniunea Europeană a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. 284/2018 și promovează una dintre cele mai eficiente măsuri de control al dinamicii pieței: controlul numerarului. Mai mult …

Uniunea Europeană cere companiilor din domeniul internetului să prezinte rapoartele din luna ianuarie până în luna mai, când sunt programate alegeri în toate cele 27 de state membre UE.

Oficialii europeni au prezentat această măsură ca parte a unui plan de a contracara dezinformările ce pot apărea pe parcursul desfăşurării alegerilor UE, care vor avea loc în primăvara lui 2019. Mai mult …

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1011 din data de 29 noiembrie 2018, a fost publicat Acordul între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), din 15.06.2017.

Obiectul prezentului acord constă în asigurarea protecției informațiilor clasificate schimbate între părți sau entitățile juridice ale părților. Scopul schimbului de informații este de a sprijini Biroul mediatorului pentru Comitetul de sancțiuni împotriva ISIL (DA’ESH) și Al-Qaida în realizarea mandatului. Mai mult …

Prin hotărârea pronunțată în data de 4 decembrie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a soluționat cererea de decizie preliminară formulată în temeiul art. 267 din TFUE de Curtea Supremă a Irlandei.

Cererea de decizie preliminară privește problema dacă un organ național constituit prin lege pentru a garanta aplicarea dreptului Uniunii într‑un domeniu particular trebuie să poată lăsa neaplicată o normă de drept național contrară dreptului Uniunii și a fost formulată în cadrul unui litigiu între Minister for Justice and Equality și Equality Tribunal. Mai mult …

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1008 din data de 28 noiembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 280/2018 pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative. Mai mult …

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. 303/2018 a fost publicat Regulamentul nr. 1807 din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulaţie a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană.

Acest regulament urmăreşte să asigure libera circulaţie a datelor, altele decât datele cu caracter personal, în cadrul Uniunii, prin stabilirea de norme privind cerinţele de localizare a datelor, disponibilitatea datelor pentru autorităţile competente şi portarea datelor pentru utilizatorii profesionişti. Mai mult …

România ar putea intra în spaţiul Schengen înainte de a-mi termina mandatul, a declarat preşedintele Comisiei Europene.

Acesta a mai declarat că Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene (UE) vine cu multe atribuţii şi este convins că România va reuşi să gestioneze urmările Brexitului.  Mai mult …

Guvernul chinez a pus gând rău nunților extravagante. Petrecerile și darurile prea scumpe ar putea fi interzise prin lege.

Anunţul a fost făcut de mai mulţi oficiali chinezi în cadrul unei conferinţe privind nunţile şi reforma lor. Aceştia au declarat că ceremoniile ar trebui să reflecte mai bine valorile ţării şi filozofia politică a lui Xi Jinping. Mai mult …

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o cerere de decizie preliminară privitoare la interpretarea art. 316, alin. (1), lit. (b) și a art. 322, lit. (b) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată, publicată în Jurnalul Oficial nr. 347/2006.

Cererea a fost formulată în cadrul unui litigiu între Harry Mensing, un comerciant de obiecte de artă, pe de o parte, și Administrația Fiscală din Hamm, Germania, pe de altă parte, în legătură cu refuzul acesteia din urmă de a acorda beneficiul regimului marjei de profit unor livrări de obiecte de artă achiziționate de reclamantul din litigiul principal în alte state membre. Mai mult …

Bulgaria va face parte din spaţiul Schengen din 2019, pentru început doar cu frontierele aeriene.

Afirmaţia privind admiterea Bulgariei în Schengen în 2019, pentru început fiind vizate doar frontierele aeriene, ar fi fost făcută la o întâlnire care a avut loc la Bruxelles şi a avut ca temă situaţia politică din Europa. Mai mult …