Categories
Articole Economie Transporturi

Norme privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare

Ordinul nr. 2020/2023 prevede aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare care circulă pe căile ferate din România.

Verificarea tehnică a unui vehicul feroviar este acţiunea prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor de siguranţă pentru deplasarea pe căile ferate din România.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura de transport naval

Ordinul nr. 1848/2023 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura de transport naval aferentă Programului Transport (PT 2021 – 2027), prioritatea 7 – Dezvoltarea transportului naval şi multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei reţele TEN – T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile şi intermodale.

Categories
Ştiri Transporturi

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească subsistemul de semnalizare terestru feroviar

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească subsistemul de control – comandă şi semnalizare terestre al sistemului feroviar din România au fost aprobate de Ordinul nr. 1825/2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri Transporturi

Vehiculele istorice nu mai sunt exceptate de la obligaţia de plată a rovinietei!

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, deținători de vehicule de interes istoric, că în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, la data intrării în vigoare a acesteia, exceptarea vehiculelor istorice de la obligaţia de plată a rovinietei şi a tarifului de trecere, stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încetează. 

Categories
Articole Transporturi

Norme tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor în zona drumurilor de interes naţional

Ordinul nr. 1668/2023 prevede aprobarea reglementării tehnice “Norme tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes naţional, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile de interes naţional, cu excepţia sectoarelor de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ care sunt în administrarea consiliilor locale”.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Metodologia de identificare şi declarare a veniturilor preliminate din transportul public de călători

Ordinul nr. 1712/2023 prevede aprobarea Metodologiei de identificare şi declarare a veniturilor preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulaţie şi categorie de trenuri.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri Transporturi

7 miliarde de euro disponibile pentru proiecte de infrastructură esențială

Comisia Europeană lansează un apel de proiecte pentru transporturi, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Peste 7 miliarde de euro sunt disponibile pentru proiecte noi de infrastructură, modernizări și îmbunătățiri pe rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), care implică transportul feroviar, căile navigabile interioare, porturile maritime sau fluviale, și infrastructura rutieră.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri Transporturi

Noutăți privind eliberarea permisului de conducere internațional!

Hotărârea nr. 815/2023 prevede modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Se introduce un nou capitol privind condiţiile emiterii permisului de conducere internaţional de către Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Categories
Articole Economie Învăţământ şi educaţie Transporturi

Acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi!

Hotărârea nr. 811/2023 prevede aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri Transporturi

Se dorește creșterea siguranței participanților la trafic

Ordonanța nr. 37/2023 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.