Categories
Activităţi industriale Ştiri

Obligații pentru producătorii şi importatorii de produse din tutun încălzit!

Ordinul nr. 3623/2023 prevede aprobarea procedurii de transmitere a informaţiilor suplimentare de către producătorii şi importatorii de produse din tutun încălzit cu privire la încadrarea produselor în una dintre categoriile produse din tutun pentru fumat sau produse din tutun care nu arde, precum şi a formatului pentru notificare.

Categories
Activităţi industriale Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Măsurile cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor au fost extinse

OUG nr. 89/2023 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare.

Categories
Activităţi industriale Cooperare şi relaţii cu alte state Domeniul energetic Economie Internaţional Legislaţie internaţională Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

România salută propunerea privind măsurile de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice

Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice gigabit respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Activităţi industriale Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Măsuri pentru consolidarea ecosistemului european de producere de produse bazate pe tehnologie zero emisii

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european de producere de produse bazate pe tehnologie care contribuie la obiectivul zero emisii nete respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii cu rezerve.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Valoarea taxelor pentru activităţile miniere, actualizată!

Hotărârea nr. 882/2023 prevede reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003.

Prin acest act normativ, sunt reactualizate cu rata inflației taxele pe care operatorii economici, titulari ai licențelor de explorare/exploatare şi ai permiselor de prospecțiune/exploatare le plătesc către bugetul statului ca urmare a concesionarii activităților miniere.

Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

Unitățile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine

Măsuri fiscal – bugetare au fost reglementate de Ordonanța nr. 41/2023.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, în cursul anului 2023, unitățile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat, pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Control la nivel național cu privire la îndeplinirea condițiilor de autorizare a instalațiilor de carburanți

Premierul României a dispus începerea unui control la nivel național cu privire la îndeplinirea condițiilor de autorizare, funcționare și exploatare a tuturor instalațiilor de depozitare și comercializare a carburanților, inclusiv GPL.

Categories
Activităţi industriale Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Unele termene din domeniul urbanismului şi al construcţiilor au fost prorogate!

În Monitorul Oficial nr. 769/2023 a fost publicată Ordonanța nr. 33/2023 prorogarea unor termene în domeniul urbanismului şi al construcţiilor.

Ordonanța are în vedere prorogarea a două termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor, pentru evitarea riscului de blocare a investițiilor, prin suspendarea efectelor prevederilor privind elaborarea regulamentelor privind certificarea și organizarea cursurilor de formare profesională pentru verificatori de proiecte, experți tehnici, auditori energetici, diriginți de șantier și responsabili cu execuția, conform prevederilor convenite în procesul de consultare publică și definitivarea lor în procedura parlamentară.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Norme tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici

Ordinul nr. 1760/2023 prevede aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoane.

Cererea de atribuire a numărului EORI se completează utilizând aplicaţia “EORI – RO”, prin accesarea link-ului existent pe website-ul Autorităţii Vamale Române: www.customs.ro, secţiunea “e – Customs”, subsecţiunea EORI, Sistem Informatic.

Categories
Activităţi industriale Ştiri

Modificări ale Legii privind calitatea în construcții

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii a fost recent modificată de Ordonanța nr. 31/2023.