Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

Modificări privind piaţa de energie electrică

Ordinul nr. 88/2023 prevede modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică.

Operatorul de transport şi de sistem organizează şi administrează piaţa de echilibrare a energiei electrice, inclusiv activităţile de decontare a energiei electrice de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Sistemul de sancţiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri

Ordinul nr. 390/2023 prevede aprobarea Sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri începând cu anul 2023 pentru intervenţia DR10 – “Zone afectate de constrângeri naturale semnificative” din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Începând cu data de 30 noiembrie 2023 sistemul de garanţie – returnare este obligatoriu

Începând cu data de 30 noiembrie 2023 sistemul de garanţie – returnare, SGR, este obligatoriu tuturor producătorilor şi comercianţilor.

SGR reprezintă o modalitate prin care operatorii economici îndeplinesc responsabilitatea pentru preluarea, transportul şi reciclarea ambalajelor SGR, în condiţiile prevăzute de Hotărârea nr. 1074/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Schema de ajutor pentru sprijinirea iniţiativelor culturale se aplică până la finalul anului!

Ordinul nr. 3401/2023 prevede modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 – Turism şi cultură.

Se prevede că schema este valabilă până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, dată până la care vor fi semnate toate contractele de finanţare.

Categories
Activităţi industriale Cooperare şi relaţii cu alte state Domeniul energetic Economie Internaţional Legislaţie internaţională Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

România salută propunerea privind măsurile de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice

Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice gigabit respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Activităţi industriale Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Măsuri pentru consolidarea ecosistemului european de producere de produse bazate pe tehnologie zero emisii

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european de producere de produse bazate pe tehnologie care contribuie la obiectivul zero emisii nete respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii cu rezerve.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri Transporturi

7 miliarde de euro disponibile pentru proiecte de infrastructură esențială

Comisia Europeană lansează un apel de proiecte pentru transporturi, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Peste 7 miliarde de euro sunt disponibile pentru proiecte noi de infrastructură, modernizări și îmbunătățiri pe rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), care implică transportul feroviar, căile navigabile interioare, porturile maritime sau fluviale, și infrastructura rutieră.

Categories
Articole Economie

Procedura de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piață PET-uri!

A fost aprobată Procedura de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conţin plastic reciclat şi plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Obligații pentru operatorii economici din sectorul agroalimentar

Operatorii economici din sectorul agroalimentar au obligaţia de a furniza date statistice de evidenţă a stocurilor pentru produsele agricole şi alimentare.

Potrivit Hotărârii nr. 880/2023 datele statistice de evidenţă a stocurilor furnizate de către operatorii economici din sectorul agroalimentar cuprind informaţii referitoare la stocurile de materie primă, stocurile de produse finite, stocurile de produse agricole şi alimentare supuse comercializării şi stocurile aflate în depozite.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Valoarea taxelor pentru activităţile miniere, actualizată!

Hotărârea nr. 882/2023 prevede reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003.

Prin acest act normativ, sunt reactualizate cu rata inflației taxele pe care operatorii economici, titulari ai licențelor de explorare/exploatare şi ai permiselor de prospecțiune/exploatare le plătesc către bugetul statului ca urmare a concesionarii activităților miniere.