Archive for the Category »Drept penal «

Potrivit Codului de procedură penală urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror în cazurile prevăzute de lege.

Se prevăd însă unele excepţii în art. 324 alin. 3 şi 4) C. Procedură penală şi anume în cazurile în care procurorul efectuează urmărirea penală, poate delega, prin ordonanţă, organelor de cercetare penală efectuarea unor acte de urmărire penală. Însă punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea sau propunerea măsurilor restrictive de drepturi şi libertăţi, încuviinţarea de probatorii ori dispunerea celorlalte acte sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul delegări. Mai mult …

Procedura de confiscare sau de desfiinţare a unui înscris în cazul clasării este reglementată de Codul de procedură penală.

Art. 549 indice 1 alin. 1 ) C. procedură penală prevede că în cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, confirmată de judecătorul de cameră preliminară, şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a desfiinţării unui înscris, ordonanţa de clasare sau, după caz, ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală confirmată de judecătorul de cameră preliminară, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, după expirarea termenului prevăzut la art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340 sau după pronunţarea hotărârii prin care plângerea a fost respinsă ori prin care a fost confirmată ordonanţa de renunţare la urmărire penală. Mai mult …

Dispoziţiile Vechiului Cod penal care incriminau faptele de insultă şi calomnie, au fost abrogate prin art.I pct.56 din Legea nr.278/2006, ulterior însă fiind repuse în vigoare printr-o Decizie a Curţii Constituţionale.

Ce prevedeau aceste infracţiuni?

Conform art. 205 V. C. pen., insulta constituia ,,atingerea adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură”.

Conform art. 206 V.C. pen., calomnia constituia ,,afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancţiune penală, administrativă sau disciplinară, ori dispreţului public”. Mai mult …

Samsarii de maşini second-hand, care umflă preţurile autovehiculelor după ce le falsifică kilometrajul, riscă 2 ani de închisoare.

Mai mulţi parlamentari vin cu o astfel de propunere. Dacă va deveni lege, vânzătorii vor fi obligaţi să completeze pe proprie răspundere numărul real de kilometri ai maşinii. Cei care mint şi sunt prinşi, vor fi traşi la răspundere pentru fals în declaraţii.

România a înregistrat, de la începutul anului şi până acum, un record negativ: din 7 maşini înmatriculate, 6 sunt aduse din străinătate, la mâna a două. Mai exact, 253.000 de autoturisme de care europenii din vest s-au debarasat au fost luate de bune de ai noştri. Hârburi pe patru roţi, unele sunt adevărate pericole în trafic.

Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

Potrivit art. 148 alin. 2 lit. c) C. procedură penală, măsura se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă identitatea atribuită investigatorului sub acoperire.

Ştirile juridice ne arată că acest articol de lege a constituit motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune Ministerului Justiției, în contextul amendării Codului penal în vigoare, introducerea pedepsei cu închisoarea pentru ultraj și ultraj judiciar.

Potrivit unei informări a MAI, atât în plan individual, al personalului din structurile de ordine publică, cât și în plan organizațional și instituțional, infracțiunea de ultraj „determină erodarea încrederii și scăderea respectului față de instituțiile de aplicare a legii”.

Reprezentanții ministerului susțin că a devenit un fapt curent ca intervenția polițiștilor sau jandarmilor, în situațiile în care este vizată o comunitate de oameni sau anumite medii sociale, „să se soldeze cu amenințări, loviri sau alte violențe, vătămări corporale, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ori chiar cu omorul personalului implicat”.

Tulburarea ordinii şi liniştii publice ar putea fi pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani, potrivit unei propuneri de modificare a Codului penal, transmisă de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) către Ministerul Justiţiei.

Actualul Cod penal prevede că fapta de tulbure a ordinii şi liniştii publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  Mai mult …

Procurorul, în cazul procesului penal, atunci când constată că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi există probele necesare şi legal administrate emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că a fost săvârşită de inculpat şi că acesta răspunde penal.

Art. 327 lit. a) C. procedură penală reglementează prevederile de mai sus, articol care potrivit ştirilor juridice a constituit motiv al unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Mai mult …

Potrivit Codului de procedură penală una dintre măsurile preventive este arestul la domiciliu. Această măsură se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi luarea acestei măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre scopurile instituirii acesteia. Însă nici această măsură nu a scăpat de unele critici de neconstituţionalitate iar potrivit noutăţilor legislative Curtea Constituţională a soluţionat o nouă excepţie cu privire la această măsură. Mai mult …