Archive for the Category »Sancţiuni «

De la neștiință și lipsa de prevedere până la aplicarea unor sancțiuni și înregistrarea unor pagube serioase, calea poate fi incredibil de scurtă. Parcurgerea acestui drum poate să nu dureze mai mult decât timpul de care are nevoie un semnal emis de către o stație de radiocomunicatii pentru a ajunge la destinatar. Mai mult …

Ordinul de protecție este o cale de înlăturare a unui pericol iminent la care victima poate fi expusă şi care poate genera situaţii de comitere împotriva sa a unor infracţiuni grave cu privire chiar la dreptul său la viaţă. E un instrument de tip preventiv cu efect imediat prin raportare la pericolul la care victimele acestui tip de violenţă sunt expuse. Mai mult …

În materie de executare silită se prevede  că dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

Art. 906 C. procedură civilă, menţionat mai sus, a fost criticat pe motiv de neconstituţionalitate. Mai mult …

O vorbă de duh din Țările de Jos spune că „nu există arta de a deveni țăran, arta este de a rămâne țăran”. S-ar putea spune, rămânând pe linia acestui proverb, că este o artă să rămâi țăran inclusiv atunci când faci comerț, când vinzi, în piață, produse agricole.

Un gânditor român spunea că țăranul rămâne țăran chiar și atunci când a devenit academician. Și bine face! Un țăran autentic îți poate oferi surprinzătoare lecții de viață și minunate pilde de înțelepciune. Un țăran autentic nu va renunța la felul său firesc de a fi nici atunci când va juca, vremelnic, rolul unui mic negustor. Un producător agricol harnic, onest, are șanse maxime de a deveni un negustor cinstit, de bună-credință.

Mai mult …

Camera Deputaţilor a adoptat cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifică art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi trecere pe drumurile naţionale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie să fie însoţit de fotografii doveditoare, iar dacă trec patru luni de la data în care şoferul a fost depistat că circula fără rovinietă, dar nu este înştiinţat, contravenţia se prescrie.

De asemenea, procesul verbal de constatare a contravenţiei se transmite obligatoriu în două luni de la data aplicării contravenţiei, iar în intervalul de la data săvârşirii contravenţiei, până la data comunicării procesului verbal, nu se mai poate aplica altă sancţiune. Mai mult …

Reglementările privind categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României sunt stabilite de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

Pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor se prevăd sancţiuni destul de consistente, iar pe lângă sancţiunea principală se prevăd şi sancţiuni complementare, potrivit art. 130 alin. 2 lit. b) din actul menţionat una dintre sancţiunile complementare este anularea dreptului de deţinere, de port şi folosire a armelor. Mai mult …

Doar polițiștii rutieri au competența să aplice sancțiuni contravenționale șoferilor, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Prin urmare, polițiștii locali nu pot exercita aceste atribuții, neavând dreptul să-i ceară anumite documente șoferului, a considerat Curtea în decizie.

În comunicatul de presă se precizează: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (…) prin raportare la dispozițiile art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliției rutiere are competența de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate”.

Comunicarea procesului-verbal este un moment important deoarece în funcţie de acest moment se poate formula plângerea contravenţională.

În cele ce urmează vom analiza ce a hotărât instanţa într-un caz practic pentru a înţelege şi mai bine implicaţiile pe care le atrage comunicarea procesului-verbal de contravenţie

Caz practic

Prin procesul-verbal seria PF nr. 0906898 din data de 02.04.2016 emis de Direcția Generală de Poliție, petentul a fost sancționat cu amenda contravențională în cuantum de 1.000 lei, în temeiul dispozițiilor art. 2 pct. 26 și art. 3 lit. c din Legea nr. 61/1991. Mai mult …

burse-de-studiu-in-greciaPoate s-a întâmplat vreodată să fim sancţionaţi contravenţional pentru săvârşirea unei contravenţii. Astfel, ne întrebăm ce se întâmplă dacă fapta a fost greşit încadrată şi sancţionată cu o amendă care nu corespunde faptelor săvârşite? Vom analiza un caz practic pentru a observa care este practica instanţelor.

Potrivit ştirilor juridice, instanţa a reţinut că agenţii constatatori nu au efectuat o încadrare juridică corespunzătoare a primei fapte săvârşite de către contravenientă şi pentru care acesta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 27.500 lei.

Fapta constatată, neemiterea bonului fiscal, a fost încadrată la prevederile art. 11 alin. 1 lit. e) pct. vi) din O.U.G. nr. 28/1999, deşi, din probele administrate, rezultă că fapta se încadrează la prevederile art. 11 alin. 1 lit. e) pct. iv) din O.U.G. nr. 28/1999, potrivit cărora „Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează: e) cele prevăzute la art. 10 lit. c) şi d): 4. (iv) cu amendă în cuantum de 17.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului. Mai mult …

Drapeaux parlement europe 3DComisia Europenă (CE) a atenţionat România că riscă să fie amendată cu infrigement (procedură privind încălcarea de către un stat membru a legislaţiei comunitare – n. red.) din cauza modificărilor aduse Legii 321/2009 privind comerţul cu produse alimentare.
Astfel, conform reprezentan­ţilor Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaţilor, CE le-a solicitat decidenţilor români să revină asupra a 3 articole din lege, şi anume le-a cerut să nu mai oblig­e retailerii ca cel puţin 51% din produsele agroali­men­tare expuse la raft să pro­vină din lanţul scurt de apro­vizionare. Totodată, Comisia Europeană nu este de acord ca supermarketurile să fie obligate să ame­najeze spaţii distinc­te pentru produsele ro­mâ­neşti sau să orga­nizeze evenimente de pro­movare a acestora.