Archive for the Category »Dreptul de autor «

descarcare-46Pe rolul Tribunalului Bucureşti, a fost înregistrată acţiunea care prevede anularea a cinci desene/modele, din Registrul Desene Modele de către înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), folosite de terţa persoană, şi publicarea hotărârii de anulare a acestora în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea DM.

Societatea care a depus acţiunea are ca obiect de activitate producţie prin injectare mase plastice a coroanelor mortuare.

Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat faptul că aducerea la cunoștința publicului a unui desen sau a unui model, respectând cerințele art. 7 alin. (1) din Legea nr. 129/1992, nu este condiționată de dovedirea acestui moment printr-un înscris cu dată certă. Prin urmare, orice adăugire la lege efectuată printr-un act normativ cu forță juridică inferioară legii poate fi înlăturată de instanță, dacă aceasta apreciază că respectiva condiție restrânge aplicarea legii. Acest fapt se poate realiza în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit căruia „actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă”. În speță, din moment ce legea nu prevede necesitatea unei date certe, în mod corect instanța a considerat că noțiunea de „dată certă” presupune orice confirmare credibilă, prin înscrisuri susținute și de alte probe, a datei când modelul a devenit accesibil publicului.

doctorat_26254000
Cererea preşedintelui de reexaminare a legii care prevede că universităţile decid acordarea şi retragerea titlului de doctor a fost respinsa de Senat. Prin urmare, titlurile de doctor în caz de plagiat vor putea fi retrase doar la decizia universităților care le-au emis.

„Reanalizând legea în raport cu obiecţiile prezentate în cererea de reexaminare, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea legii în forma adoptată iniţial şi respingerea cererii de reexaminare”, se menţionează în raportul Comisiei de Educație din Senat.

Legea urmeză a fi promulgată de președintele Klaus Iohannis, care, potrivit Constituției, nu o mai poate respinge.

pianEminescu avea convingerea că, deși munca unui om poate fi plătită, caracterul și cultura sa nu-și pot găsi un corespondent în plan financiar. Sunt fără de preț… atunci când există!

Totodată, creatorii, cei care fac posibilă existența unei culturi, sunt oameni ca toți oamenii, având aceleași nevoi esențiale, ierarhizate prin celebra piramidă a lui Maslow. Mai mult …

wrtVești bune pentru veteranii într-ale jurnalismului! În „Monitorul Oficial” 341/2016 a fost dată publicității Legea 83/2016 pentru completarea Legii 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. Mai mult …

lcProiectul de lege cu privire la pedepsirea cu închisoare de la 6 luni la 3 ani a plagiatului va fi înaintat plenului Senatului, fără nici o recomandare a Comisiei juridice, care nu a reuşit în data de 8 martie să ia o hotărâre în privinţa iniţiativei legislative.

Astfel, actul normativ prevede pedesirea plagiatului cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi nulitatea lucrărilor.

„Utilizarea sau prezentarea ca originală a unei lucrări scrise sau a unei comunicări orale, inclusiv în format electronic, în care au fost incluse texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale, dacă are ca rezultat obţinerea unei diplome, unui titlu universitar sau academic sau a unei poziţii profesionale, consituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, iar aceste lucrări şi comunicări sunt nule de drept”, se menţionează în proiectul iniţiat.

osim

În cadrul unei conferinţe de specialitate, directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), Andrei Ioan Alexandru, a declarat că implementarea unui sistem modern de comunicare, inclusiv cu consilierii în proprietate industrială, este un proiect prioritar, care va cuprinde refacerea totală a bazelor de date.

Directorul general a mai spus că OSIM-ul are, din păcate, o bază de date foarte veche, nu a fost îmbunătăţită în ultimii ani şi de aceea există o serie de probleme legate de comunicarea cu consilierii în proprietate industrială.

Conform directorului OSIM, proporţia românilor, celor care vin direct la sediu pentru a avea protecţie prin marcă înregistrată, este din ce în ce mai mare. OSIM a înfiinţat în acest sens, un departament special care acordă consultanţă.

Sistemul nou urmează să fie implementat pe la începutul anului 2017.

scrie-dupa-gratii

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat, pe 21 ianuarie, raportul Inspecției Judiciare privind cărțile scrise de deținuți. Raportul prevede condiții mai dure pentru elaborarea de lucrări științifice de către persoanele condamnate la închisoare, printre care dovada specializării autorului în domeniul în care dorește să scrie.

Președintele CSM, Mircea Aron, a declarat că, în urma adoptării raportului, s-a propus adoptarea urgentă prin hotărâre de guvern a regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Totodată, Inspecția Judiciară propune includerea în regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 a definiției sintagmei „lucrare științifică” folosită de legiuitor în art. 96 alin. 1 lit. f) din aceeaşi lege, a reglementării procedurii de elaborare a lucrărilor științifice, a criteriilor de acordare a zilelor de câștig, precum și a procedurii de acordare a acestor drepturi.

O altă condiție propusă o reprezintă recomandarea scrisă privind relevanța tematicii în domeniul ales din partea unui profesor universitar sau a unui conferențiar universitar din specialitatea din care urmează să fie elaborată lucrarea, cu semnătura olografă a acestora, confirmată de Universitatea de care aparțin, precum și bibliografia ce urmează să fie consultată și complexitatea lucrării.

CSM a înaintat Ministerului Justiției propuneri pentru modificarea legii, pentru a fi estompat valul elaborării unor cărți în penitenciare pentru ca deținuții să beneficieze de o pedeapsă mai mică.

culturaComisia de etică a Universităţii Bucureşti cere schimbarea legii în cazul lucrărilor ştiinţifice scrise în penitenciar, considerând că prevederile actuale au o „imperfecţiune majoră”, întrucât permit reducerea pedepsei, dar decizia referitoare la caracterul ştiinţific este luată de nespecialişti.

Cererea Comisiei de etică a fost formulată în urma examinării preliminare a sesizării lui Cătălin Parfene, membru al comunităţii academice a Universităţii din Bucureşti (UB), cu privire la un posibil plagiat în cazul uneia dintre cărţile scrise de Gheorghe Copos în perioada în care a stat în penitenciar – „Alianţe matrimoniale în politica principilor români din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI”. Parfene a remarcat faptul că tema cărţii scrise de Copos este similară cu tema lucrării sale de disertaţie „Domnii Ţărilor Române şi Sud-estul Europei. Aspecte ale politicii lor matrimoniale (secolele XIV-XVI)”, susţinută în anul 2005, la Facultatea de Istorie.

Comisia de etică solicită Universităţii din Bucureşti să ceară public revizuirea prevederilor legislative cu privire la realizarea lucrărilor ştiinţifice în regim de detenţie.

Conform Legii 275/2006 privind executarea pedepselor, „în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră trei zile executate pentru două zile de muncă”.

Pentru a fi luată în considerare la liberarea condiţionată, deţinutul trebuie să anunţe conducerea penitenciarului ce lucrare ştiinţifică vrea să realizeze şi să aibă în acest sens şi o recomandare scrisă cu privire la relevanţa tematicii în domeniul ales, din partea unui profesor universitar sau a unui conferenţiar universitar din specialitatea în care urmează să fie elaborată lucrarea.

downloadGuvernul a stabilit că activităţile independente desfăşurate de profesiile libere sau în baza contractelor de drepturi de autor nu vor mai fi reclasificate în activităţi dependente.

Reamintim că Guvernul anterior a adoptat un proiect de hotărâre pentru modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal prin care se elimina excepţia de la reconsiderarea ca activităţi dependente a celor care generează venituri din profesii libere, precum şi a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. Astfel medicii, avocaţii, arhitecţii şi alte categorii care câştigă bani pe cont propriu ar fi trebuit să plătească taxe şi impozite ca orice angajat, dacă se aplica modificarea.

Însă HG nr. 367/2015 privind modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 373/2015 nu conţine nicio referire la faptul că activităţile independente ar putea fi reclasificate în activităţi dependente.

 

musicPuţin după momentul în care o creaţie originală şi o interpretare artistică unică, de excepţie, au putut fi convertite uşor în bani grei, s-a zămislit un nou tip de hoţ. Unii dintre aceşti hoţi sunt destul de iscusiţi! Sunt cei care, fără a avea vreun drept, realizează înregistrări ale prestaţiilor scenice ale unor artişti celebri, efectuează copii după înregistrările existente, le radiodifuzează sau pun înregistrările la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesate individual, oricând şi de oriunde.

De n-ar exista legea drepturilor de autor, recent modificată, „piraţii” ori amicii lor, plagiatorii, ar avea mult spor, fără a-i munci vreun strop, măcar, mustrările de conştiinţă. Vorba aceea: „hoţii nu cugetă la păcate!” Mai mult …