Categories
Articole Drept civil Organizare judiciară

ÎCCJ. Anularea unui act administrativ unilateral cu caracter normativ

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile privind art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Obiectul sesizării

Categories
Articole Contracte Drept civil Organizare judiciară

Ce prevede Codul civil despre donație?

Donația este un proces realizat printr-un contract, prin care o persoana care are titlul de donator cedeaza către alta persoană dreptul de proprietate al unui bun mobil sau imobil, în mod gratuit și irevocabil (pot exista excepții).

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

ÎCCJ. Termenul privind prescripţia executării silite!

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dispoziţiile art. 138 alin. (1) şi art. 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Completul competent să soluţioneze cereri de strămutare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea unor dispoziții din Codul de procedură civilă.

În interpretarea dispoziţiilor art. 142 şi 144 din Codul de procedură civilă şi art. 59 din Legea nr. 304/2022, completul competent să soluţioneze cereri de strămutare este format în toate situaţiile dintr-un singur judecător sau este format şi din doi sau trei judecători, după caz, dacă se cere strămutarea soluţionării unui dosar aflat în faza de apel sau de recurs?

Categories
Acţiunea civilă Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Competența teritorială de soluționare a plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei

Împotriva procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate depune plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

Insă Legea nr. 254/2023 prevede că plângerea se poate depune și la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Fixarea sumei definitive ce i se datorează creditorului!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

Obiectul sesizării vizează dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
”Cererea de stabilire a sumei definitive datorate cu titlu de penalităţi prin care se solicită stabilirea sumei definitive pentru o perioadă mai mare de trei luni se subsumează dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă?”

Categories
Articole Drept civil

ICCJ. Competenţa teritorială a instanţei de executare

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 651 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 651 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă raportat la art. 109 din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili dacă instanţă de executare poate fi judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află, la data sesizării organului de executare, dezmembrământul fără personalitate juridică al unei persoane juridice de drept privat, pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârşite de acesta.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

RIL admis. Determinarea competenţei materială procesuală a instanţei de control judiciar

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea unor dispoziții din Codul de procedură civilă.

“În interpretarea art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (1), art. 133 şi art. 136 din Codul de procedură civilă, ce va determina competenţa materială procesuală a instanţei de control judiciar: competenţa materială procesuală a instanţei care a judecat litigiul în fond ori natura, obiectul sau valoarea pretenţiei deduse judecăţii?”.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Internaţional

Constituie infracțiune diminuarea resurselor bugetului Uniunii Europene

Legea nr. 125/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 440/2023, prevede completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Competența materială a cauzelor având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată să se pronunțe asupra unui recurs în intersul legii privind interpretarea unor dispozitii din Codul de procedura civilă.