Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Măsuri pentru a încuraja reutilizarea deşeurilor

Conform Directivei 2008/98/CE statele membre au obligaţia de a lua măsuri pentru a încuraja reutilizarea, ca parte a programelor lor de prevenire a generării de deşeuri, şi pentru a monitoriza şi evalua punerea în aplicare a măsurilor adoptate privind reutilizarea prin măsurarea gradului de reutilizare pe baza unei metodologii comune, care urmează să fie stabilită de Comisie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Piaţa muncii

Inspectoratele teritoriale de muncă au desfăşurat controale în această perioadă!

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfăşurat, în săptămâna 4–9 ianuarie 2021, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 837.400 de lei, din care 759.900 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost reglementat Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie

Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie, care acordă asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat în echipă, cu statut civil, din cadrul instituţiilor şi structurilor care compun Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, cu excepţia compartimentelor de primire a urgenţelor a fost reglementat de Legea nr. 5/2021.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

ÎCCJ. Interpretarea dispoziţiilor care reglementează taxele judiciare de timbru

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând interpretarea dispoziţiilor care reglementează taxele judiciare de timbru.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Declaraţia de avere poate fi transmisă în format electronic!

În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, persoanele care au obligaţia transmiterii declaraţiei de avere şi interese pot completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese în format letric şi transmise Agenţiei Naţionale de Integritate de către persoana responsabilă, în copie certificată “conform cu originalul”, precum şi în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Evoluţia în carieră a cadrelor militare, modificări!

Ordinul nr. 231/2020 a modificat Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară

Conform Deciziei nr. 1/2021 Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică proiectul privind programele de studii universitare

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat:

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Directorul de cabinet al prim – ministrului are noi atribuţii!

În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează Cancelaria Prim – Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim – ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.