Categories
Alegeri Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aduse modificări pentru prevenirea „turismului electoral”

Legea nr. 256/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Categories
Alegeri Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Persoanele condamnate nu pot candida la alegerile pentru Preşedintele României

Art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României a fost recent modificat de Legea nr. 196/2022.

Conform noilor modificări nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea.

Categories
Administraţie publică locală Alegeri Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cetăţenii Uniunii ar putea candida la alegerile locale

Senatul României constată prin Hotărârea nr. 40/2022 că propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a dispoziţiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota şi de a candida la alegerile locale de către cetăţenii Uniunii care îşi au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin (reformare) – COM(2021) 733 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Alegeri Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind modelele ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale

Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale.

Categories
Administraţie publică locală Alegeri Articole

Procedura întocmirii proceselor – verbale privind rezultatele alegerilor locale parţiale

Hotărârea nr. 3/2021 privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor – verbale privind rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 600/2021.

După numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare încheie un proces – verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru primar sau consiliul local, după caz, în două exemplare originale.

Categories
Administraţie publică locală Alegeri Ştiri

Instrucţiuni privind acreditarea delegaţilor mass – mediei străini pentru alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021

Au fost aprobate Instrucţiunile privind acreditarea observatorilor străini, precum şi a delegaţilor mass – mediei străini pentru alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021.

Categories
Administraţie publică locală Alegeri Ştiri

A fost aprobat Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale

În Monitorul Oficial nr. 580/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 2/2021 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021.

Categories
Administraţie publică locală Alegeri Ştiri

Instrucţiuni pentru organizarea alegerilor locale parţiale

În Monitorul Oficial nr. 562/2021 au fost publicate Instrucţiunile nr. 1/2021 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021.

Până la data de 13 iunie 2021, fiecare birou electoral de circumscripţie va transmite Autorităţii Electorale Permanente numele, prenumele şi codurile numerice personale ale candidaţilor, precum şi denumirile formaţiunilor politice din partea cărora aceştia candidează.

Categories
Alegeri Articole Autorităţi şi instituţii publice

Au fost adoptate măsuri pentru desfăşurarea în siguranţă a alegerilor parlamentare!

Alegerile parlamentare se apropie cu paşi repezi iar dat fiind contextul actual se impun măsuri speciale de protecţie.

În Monitorul Oficial nr. 1108/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2009/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

Categories
Alegeri Ştiri

Au fost stabilite măsuri pentru desfăşurarea în siguranţă a alegerilor

Ordinul nr. 2009/2020 prevede stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.