Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Protecţie socială Social Ştiri

Proiect. Soluționarea cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tot mai mulți români solicită certificatul de cazier judiciar în format on-line

Conform MAI peste 200.000 certificate de cazier judiciar au fost emise, în format on-line, în primele 7 luni de la operaționalizarea platformei MAI  destinate acestui serviciu.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat Ghidul de finanţare pentru achiziţionarea de microbuze școlare electrice

Ordinul nr. 2192/2023 prevede aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat.

Categories
Achiziţii publice Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

ANAP organizează un program de perfecționare care se adresează aleșilor locali

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și Institutul Național de Administrație (INA) continuă programul de perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice, organizat în cadrul proiectului „Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante” – SIPOCA/SMIS2014+ 625/126949.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În cadrul Ministerului Culturii va funcţiona Oficiul de Film şi Investiţii Culturale

Hotărârea nr. 638/2023 prevede organizarea şi funcţionarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale.

Oficiul de Film şi Investiţii Culturale funcţionează ca instituţie publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Modificări ale Normelor referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv au fost recent modificate de Ordinul nr. 2178/2023.

Se prevede că persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv trebuie să aibă o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar – contabil/achiziţii publice/juridic, în cazul celorlalte entităţi.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Pensii

Legea privind abrogarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor, publicată în MOF!

În Monitorul Oficial nr. 587/2023 a fost publicată Legea nr. 192/2023 prevede abrogarea capitolului XI din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Așadar, pensiile speciale, capitolul XI “Indemnizaţia pentru limită de vârstă”, cu art. 49 şi 50, din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Sancțiuni pentru deputații și senatorii care disturbă ședințele comune!

Hotărârea nr. 28/2023 prevede modificarea şi completarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Este interzisă transmiterea în direct sau înregistrarea şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, a şedinţei comune a birourilor permanente sau a şedinţei comune a comisiilor prin alte mijloace decât prin mijloacele electronice aflate în dotarea Secretariatului General al Camerei Deputaţilor sau al Senatului ori prin mijloacele electronice utilizate de mass – media acreditate de Camera Deputaţilor ori, după caz, de către Senat.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete Funcţionari publici

Ordonanța austerității a fost publicată în Monitorul Oficial!

În Monitorul Oficial nr. 415/2023 a fost publicată OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Astfel, potrivit actului normativ, în anul 2023, ordonatorii de credite ai instituțiilor şi autorităţilor publice au obligația de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile şi serviciile aprobate anul acesta, cu excepția cheltuielilor din domeniul sănătății și cel al educației.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

De la 1 aprilie va fi actualizat cuantumul indemnizaţiei de delegare/detaşare acordată personalului instituţiilor publice

De la 1 aprilie va fi actualizat cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.