Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Organizare judiciară

Ordonatorii de credite nu mai pot emite acte administrative prin care să stabilească drepturi de natură salarială!

În Monitorul Oficial nr. 1042/2023 a fost publicată OUG nr. 99/2023 privind unele măsuri pentru raportarea arieratelor de către instituţiile publice.

Actul normativ prevede ca, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, conducătorii autorităților/instituțiilor publice care au calitatea de ordonator de credite nu mai pot emite acte administrative prin care să stabilească drepturi de natură salarială suplimentare față de cele stabilite în legislația specifică în vigoare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, modificate!

Decizia nr. 18/2023 prevede aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I – VII.

Se prevede că actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părţile I – VII, vor avea un conţinut lizibil tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături sau adăugări nedactilografiate care fac de neînţeles textul acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

BNR menține rata dobânzii de politică monetară!

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de ieri, 8 noiembrie 2023, a hotărât următoarele:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Unităţile administrativ – teritoriale pot solicita contractarea în perioada 2023 – 2024 a unor împrumuturi din venituri din privatizare

Ordinul nr. 4750/2023 prevede aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ – teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura de încadrare a datelor şi a modelului evaluării de impact

Ordinul nr. 21253/2023 prevede aprobarea Procedurii de încadrare a datelor şi a modelului evaluării de impact.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

A fost prelungită etapa de evaluare din cadrul apelului de proiecte pentru crearea unei rețele de 150 de centre de zi pentru copii

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20910 din 31.10.2023, a fost prelungită perioada pentru finalizarea etapei de evaluare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

ANSVSA transmite românilor că își vor putea sacrifica porcii din gospodărie

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară pentru Siguranța Alimentelor transmite românilor că își vor putea sacrifica fără probleme porcii înainte de Crăciun, în propriile gospodării.

În acest sens, ANSVSA modifică Ordinul nr. 130/2023, care aprobă Normele specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023, prin introducerea unei prevederi prin care se pot comercializa porcinele din gospodărie numai în condițiile în care un medic veterinar de liberă practică împuternicit de DSVSA județene, va completa o fișă de examinare clinică, care certifică statusul de sănătate al animalului respectiv (care trebuie să fie identificat și înregistrat în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor – SNIIA).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANPC derulează proiectul “Insolvența – cu un pas mai aproape de consumatori”

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) derulează, în această perioadă, prin Direcția Insolvență a Persoanelor Fizice, un proiect pe fonduri europene cu titlul: “Insolvența – cu un pas mai aproape de consumatori”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decrete semnate de Președinte!

Președintele României, a semnat marți, 7 noiembrie 2023, următoarele decrete:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

La nivel teritorial funcţionează 8 comisii zonale ale muzeelor şi colecţiilor!

Ordinul nr. 3515/2023 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este organismul ştiinţific de specialitate al Ministerului Culturii cu rol consultativ şi de avizare în domeniul protejării, evidenţei, expertizării, clasării, cercetării, conservării, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil.