Archive for the Category »Achiziţii publice «

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a anunțat demararea proiectului „Creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul achiziții publice”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.4: Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu. Mai mult …

Proiectul legii achizițiilor publice va putea fi lansat în dezbatere în maximum trei săptămâni, urmând ca în Parlament să fie adoptat pe o procedură rapidă, întrucât este nevoie de această lege pentru dezvoltarea României.

Premierul a precizat că sunt vizate prioritar trei mari domenii, respectiv Apărarea, Energia și Transporturile.

Acesta a declarat: “Se lucrează, termenul amintit este unul realist, astfel încât să putem trimite punctul de vedere al Guvernului astfel încât tot ceea ce se propune acolo să ajute la deblocare, dar și respectând anumite reguli ale Comisiei Europene. Au existat discuții cu Comisia Europeană”.

formular_cerere_document_40463800Legea achizitiilor publice ar putea fi modificata în sensul că, după ce se anunţă câştigătorul unei licitaţii, dacă se fac contestaţii, iar Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor dă dreptate firmei sau consorţiului care a câştigat licitaţia, autoritatea contractanta ar putea încheia contractul cu câştigatorul chiar dacă firmele sau consorţiile care au pierdut contestă mai departe în instanţă.

Acum, autoritatea contractanta poate atribui contractul abia după finalizarea procesului în instanţă, ceea ce durează foarte mult şi duce la întârzieri majore a proiectelor mari de infrastructură. Ministrul Mediului a dat exemplul gropilor de gunoi ecologice unde încă nu s-au finalizat lucrările din cauza contestaţiilor, iar depozitele de deşeuri neconforme aveau termen de închidere până la finalul anului 2016. Astfel s-a ajuns în situaţia în care autorităţile locale nu mai au unde depozita deşeurile, gropile neconforme nu au fost închise, iar România este în procedura de infringement şi risca amenzi uriaşe.

achizitii-publice
Pentru realizarea de lucrări, activități sau servicii publice, entitatea contractantă în calitate de concendent transmite unei firme numită concesionar dreptul de a exploata un bun sau serviciu public în schimbul unei redevențe.

Modalitatea de atribuire a acestor contracte de concesiune de lucrări, etapele ce trebuiesc parcurse, documentele necesare, precum și clauzele pe care acest tip de contract trebuie să le cuprindă fac obiectul HG 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 985 din 7 decembrie 2016 și intră în vigoare de la această dată. Mai mult …

plata online

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Bogdan Pușcaș, a declarat că noul sistem de achiziții publice, care va înlocui actualul SEAP, ar putea fi gata până pe 30 decembrie 2016.

Pe 30 decembrie ar trebui să vedem și noi forma noului sistem de achiziții publice care, în primul rând, ar trebui să fie unul mult mai prietenos, mai facil de utilizat și să includă noutățile legislative. (…) Deocamdată folosim sistemul vechi adaptat pe ici pe colo la noul cadru legislativ“, a spus Bogdan Pușcaș.

De asemenea, preşedintele ANAP a mai precizat că vechiul sistem SEAP nu mai răspunde în totalitate nevoilor anului 2016 şi că “sunt foarte multe prevederi din noul pachet legislativ care nu se regăsesc în funcționalități ale sistemului”.

tvaCu scopul aplicării uniforme şi coerente a prevederilor legale în vigoare, Ministerul Finanţelor Publice vine cu propunerea de modificare a Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice.

Schimbările preconizate se referă la următoarele instrumente:
– precizările metodologice privind acordarea şi justificarea punctajelor pentru proiectele de investiţii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare,
– macheta tabelului centralizator conţinând informaţiile de natură financiară şi nefinanciară aferente proiectelor de investiţii publice prioritizate ce urmează a fi furnizate de ordonatorii principali de credite,
– macheta tabelului centralizator conţinând informaţiile prezentate de Ministerul Finanţelor Publice Guvernului pentru aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice.

anafÎn perioada 6- 31 decembrie 2016, Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza zeci de licitaţii pentru valorificarea unor bunuri mobile şi imobile şi recuperarea sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală şi rămase definitive.

Astfel, în Bucureşti vor fi scoase la licitaţii bunuri fostului director al Direcţiei Privatizare – Concesionare a ADS, Vlad-Nicolae Săvulescu, care a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la şase ani de închisoare cu executare în dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).

De asemenea, în capitală vor fi scoase la licitaţie şi proprietăţile companiei Akparom, în care doi dintre administratorii acestei companii au făcut parte dintr-un grup infracţional care a fost condamnat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

În acelaşi timp, la Iaşi se vor valorifica bunuri ale debitorilor Mihai Tudor Deleanu şi Marius Florin Usturoi, iar la Galaţi vor fi scoase la licitaţii bunuri apartinând lui Claudiu Iacob şi Gevorg Saradjian.

justitie1Achiziţiile publice au dat numeroase bătăi de cap autorităţilor locale. Una dintre probleme a constituit-o dacă, în sensul art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  se poate considera că o unitate administrativ – teritorială care contractează lucrări de construcţii pentru obiective finanţate din bugetul de stat şi cu aplicarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, obiective utilizate ulterior pentru realizarea de operaţiuni impozabile, acţionează de manieră independentă, având calitatea de persoană impozabilă cu drept de deducere a T.V.A. aferentă lucrărilor în cauză.

Facem referire la vechile prevederi fiscale, însă recent a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 27/2016 de dezlegare a unei chestiuni de drept cu privire la problema enunţată, publicată în Monitorul Oficial nr. 949/2016. Mai mult …

descarcarepart-pppComisia Europeană, a consacrat noţiunea de parteneriat public-privat prin publicarea Cărţii verzi privind parteneriatele public-private (2004) şi consideră acest tip de parteneriat drept o „cooperare între entităţi publice şi private ce implică stabilirea unei entităţi cu capital mixt, ce implementează contracte de achiziţii publice ori concesiuni”.

Astăzi parteneriatul public-privat este o noţiune din ce în ce mai prezentă în presa economică, în cadrul instituţiilor internaţionale, în discursul politic şi în publicaţiile economice, financiare şi juridice. Sub diverse forme, tema este folosită în majoritatea documentelor de marketing şi în oferta de produse şi servicii a marilor cabinete de audit şi consulting, a băncilor de afaceri sau a cabinetelor juridice internaţionale.Construirea comunităţii europene accelerează acest fenomen nu doar pentru că măreşte constrângerile bugetare ale statelor membre, dar în plus creşte nevoile acestora legate de construirea unei pieţe comune, în special nevoile legate de infrastructura din transporturi. Liberalizarea serviciilor publice, iniţiată la nivel european, favorizează apariţia unor parteneriate public-private. Mai mult …

descarcareacNoul pachet legislativ privind achiziţiile publice au adus dificultăţi de aplicare şi interpretare a acestora, instituindu-se ca necesar adoptarea normelor de aplicare a acestor legi. Însă odată cu adoptarea normelor au început să apară şi dificultăţile de interpretare a legilor astfel încât modificarea lor fiind imperios necesară.

În contextul acestor prevederi, normele metodologice aferente noului cadru legislativ privind achizițiile publice promovat de Guvern au fost modificate și completate astfel încât noile prevederi să înlesnească accesul întreprinderilor mici și mijlocii la procedurile de achiziții publice (clasice și sectoriale), asigurând în același timp alinierea reglementărilor la principiul tratamentului egal prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de directivele europene în domeniu. Mai mult …