Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) precizează că plata taxei pe activele financiare se va calcula la nivelul întregului an, dar va fi plătită trimestrual de către instituţiile financiare. În Ordonanţa de Urgenţă privind măsurile fiscal adoptate pe 21 decembrie de guvern, s-a stabilit impozitarea activelor financiare ale băncilor în cazul unui nivel al ROBOR-ului mai mare de 2%. Potrivit calculelor guvernului, măsura va adduce la buget circa 3 miliarde de lei în 2019.

Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) a trimis un punct de vedere privind felul în care se va efectua plata taxei pe activele financiare ale instituţiilor bancare stipulată în Capitolul IV al Ordonanţei de Urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, adoptată de Guvernul României în seara zilei de 21 decembrie a.c.

„Având în vedere unele interpretări apărute în mass-media privind modalitatea de aplicare a plății taxei pe activele financiare a instituțiilor bancare potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului, apreciem că interpretarea corectă, bazată atât pe principiile de drept fiscal, cât și pe declarațiile publice din ultimele zile, este aceea că taxa asupra activelor financiare ale instituțiilor bancare va fi calculată la nivelul întregului an fiscal, fiind insă platibilă trimestrial, la fel ca în cazul plații altor tipuri de taxe și impozite (cum ar fi cel pe profit), a căror valoare e stabilită la nivelul întregului an, fiind însă platibilă la diferite intervale de timp.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.