expert electoral
Iată că alegerile bat la ușa românilor din nou, sens în care cei care vor să se implice activ în procesul electoral și să dea o mână de ajutor în desfășurarea alegerilor, au șansa să o facă. Majoritatea alegătorilor au înțeles că „nu contează cine voteaza, contează cine numără voturile” (Stalin), sens în care mulți doresc să fie o parte activă în acest proces.

Având în vedere mobilizarea multora dintre semenii noștri pe rețelele de socializare în scopul de a se implica în activitățile societății în mod direct și faptul că mulți doresc să își facă glasul auzit, legiuitorul a decis să ofere tuturor celor care îndeplinesc condițiile legale șansa de a putea fi președinți ai unui birou electoral.

Astfel, în Monitorul Oficial 832 din 6 noiembrie 2015 a fost publicată Hotărârea Autorității Electorale Permanente (AEP) nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali. Prevederile sale se aplică începând cu data de 6 noiembrie 2015.

Care sunt condițiile generale pentru a fi președinte al unui birou electoral?

Știrile juridice precizează care sunt condițiile generale impuse de legiuitor pentru a face parte din Corpul experților electorali. Astfel, cel în cauză trebuie să aibă cetățenia română, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă drept de vot, să se bucure de o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției. În plus, trebuie să nu facă parte dintr-un partid politic, să fi absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu și să nu fie urmărit penal, trimis în judecată sau condamnat penal.

Cei care fac parte din acest Corp al experților electorali vor fi excluși din branșă dacă săvârșesc contravenții privind alegerile sau referendumurile sau comit grave erori în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale.

 Cei care doresc să facă parte din Corpul experților electorali susțin un examen

 La acest examen se pot înscrie cei care îndeplinesc condițiile generale enumerate mai sus și în plus trebuie să nu mai fi exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia. Aceștia au obligația de a depune în scris la primari sau prefecți sau la AEP cu 45 de zile înainte de data alegerilor o cerere în scris sau în format electronic în care să specifice nume, codul numeric personal, ocupația, datele de contact și să atașeze o copie a actului de studii și a celui de identitate.

Au dreptul de a participa la acest examen și persoanele excluse din Corpul experților electorali, sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu cel mult 3 ani înainte de data examenului sau persoanele care s-au retras din acest Corp, cu condiția ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înainte de data examenului.

Noutățile legislative precizează că, prin acest examen de admitere, se urmărește evaluarea cunoștințelor legislației în materia exercitării dreptului de vot și a modului de aplicare a acesteia, a planificării operațiunilor electorale din secția de votare și a consemnării rezultatelor votării.

Cum se face înscrierea la examen?

 Legiuitorul a stabilit că înscrierea la examen se poate face începând cu 1 ianuarie 2016 online pe site-ul AEP. Se acceptă și înscrierile printr-o cerere scrisă datată și semnată olograf care se va depune personal la AEP sau poate fi transmisă prin poștă primarului, prefectului sau misiunii diplomatice.

În ce constă examenul?

Știrile juridice precizează că examenul se poate desfășura fie scris în cadrul unui centru pus la dispoziție de primar, prefect sau misiunea diplomatică sau la sediile AEP, fie în sistem online. Așa cum înscrierea la examen online intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, tot așa și această modalitate de desfășurare a examenului se va putea desfășura tot de atunci.

Examenul are loc sub forma unui test grilă format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, doar o variantă de răspuns fiind corectă. Vor promova cei care vor răspunde corect la cel puțin 10 întrebări în cele 30 minute cât durează examenul.

Rețineți că după expirarea timpului și predarea lucrării, aceasta va fi corectată în prezența candidatului. Lucrările se vor nota cu „admis” sau „respins” în funcție de punctajul obținut. Rezultatul se comunică verbal candidatului și se afișează și pe pagina de internat a AEP.

Pentru examenul online, candidații se vor identifica în aplicația gestionată de AEP în baza adresei de internet, a numelui de utilizator și a parolei primite pe adresa de e-mail din cererea de înscriere. Rezultatul probei online se va comunica automat candidatului și se va afișa și pe pagina de internat a AEP.

Noutățile legislative au stabilit că, cei care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali, pot susține un nou examen de admitere scris sau online pe baza unei programări telefonice sau online fără să mai fie nevoie să îndeplinească alte formalități.

Cum pot fi admiși cei care au fost anterior datei de 27 iulie 2015 președinți de birouri electorale?

Știrile juridice arată că, cei care anterior lui 27 iulie 2015, au fost președinți de birouri electorale sau locțiitor vor fi admiși în baza unui aviz favorabil emis de Departamentul AEP de organizare a proceselor electorale.

În afara condițiilor generale expuse, aceștia trebuie să nu fi săvârșit contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia. În plus, trebuie să nu fi săvârșit erori grave în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării, să nu fie exclus din Corpul experților electorali sau să nu se fi retras.

Aceștia au obligația de a depune cu 45 de zile înainte de alegeri o cerere scrisă sau online la care vor atașa copia cărții de identitate și a actului de studii. În urma verificărilor, se va emite aviz favorabil sau nefavorabil.

Doar unii puteau fi președinți ai secțiilor de votare

Anterior acestui act normativ existau trei categorii de persoane care puteau accede la această funcție: magistrații pentru alegerile de la Camera Deputaților, Senat și pentru Parlamentul European, juriștii și persoanele cu o bună reputație în localitate. Aceștia formulau cereri de înscriere și erau selectați fără să fie necesară susținerea vreunui examen, ei urmau doar un program de instruire.

Exercițiu de democrație

Pentru că suntem un stat care promovează democrația, legiuitorul a decis să acorde șanse egale tuturor celor care doresc să fie președinți ai secțiilor de votare. Indiferent cine va face parte din Corpul experților electorali, probabil că în continuarea se va menține principiul că „democrația nu este votare, ci calcularea voturilor.” (Tom Stoppard)

Personal, am înțeles, în acest răstimp, că „dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm.”  (Mark Twain)

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.