Ministerul Fondurilor Europene (MFE), la iniţiativa Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM), anunţă lansarea unei campanii de informare la nivel naţional, cu scopul de a sprijini şi facilita accesul potenţialilor beneficiari la finanţare din fonduri europene, în domeniul energiei regenerabile.

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort echipe mixte AM POIM şi Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) vor prezenta tuturor celor interesaţi, într-un limbaj cât mai accesibil, principalele cerinţe privind realizarea cererilor de finanţare, conform ghidurilor solicitantului.pentru obiectivele: 6.1 – Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal); 6.2 – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali; 6.4 – Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.