Guvernul doreşte ca în vacanţa parlamentară să fie abilitat pentru o rectificare bugetară, dar şi pentru adoptarea unor modificări în domeniul legislaţiei fiscal-bugetare şi modificarea OUG privind datoria publică.

Potrivit proiectului, în domeniul finanţelor publice, Guvernul ar urma să fie abilitat pentru: rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; reglementări privind societăţile mutuale de asigurare; reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare; modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare; reglementări privind serviciile de plată; modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare; măsuri privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului şi unele măsuri privind administrarea participaţiilor statului, precum şi modificarea unor acte normative specifice domeniului,

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.