Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 12 aprilie 2018:

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind detaşarea personalului prevăzut la alin. (1) şi (2) ale art. 24¹ din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2017
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”
2. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional <>”, aflate pe raza localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.