Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 7 martie 2018:

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfășurării unor proiecte culturale şi pentru modificarea unor acte normative
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional <>”, aflate pe raza localităţilor Cheţani din judeţul Mureş şi Luna din judeţul Cluj
2. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A.-Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
3. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localităţii Şoimuş din judeţul Hunedoara
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08
5. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind organizarea la Bucureşti în perioada 12-14 aprilie 2018, a reuniunii anuale a reprezentanţilor statelor membre ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) UE11
2. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în vederea sprijinirii proiectului „Cartierul pentru justiţie”
3. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de până la 223 milioane euro, în vederea sprijinirii proiectului „Investiţii în infrastructura penitenciarelor”
4. MEMORANDUM cu tema: Elemente de poziţionare a României în perspectiva negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) POST -2020
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concursuri sau examene pentru ocuparea a 48 de posturi în afara organigramei pentru implementarea contractului de finanţare nr. 58207/26.09.2017, cod MySMIS2014: 113589, proiect „INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare”
6. MEMORANDUM cu tema: Cel de al 17-lea raport naţional privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite a Consiliului Europei

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.