teodolitSe discută de ani de zile despre cum ar fi dac-ar fi… să realizeze statul înscrierea în cadastru a tuturor proprietăţilor imobiliare din România. Şi aceasta gratuit! Nu-i un proiect uşor, dar nici irealizabil. Cu condiţia să existe perseverenţă. Util este, fie şi pentru faptul că se vor elimina o mulţime de neînţelegeri şi neclarităţi ce ajung să se rezolve, cu mari pierderi de timp, prin justiţie iar, pe de altă parte, piaţa imobiliară şi creditarea vor fi stimulate. Programul a fost deja aprobat! Rămâne doar să fie urmat, pentru ca în 2023, fără nicio tentă de science fiction, situaţia fiecărui imobil din ţară să fie clară!

După cum grăieşte legea, cadastrul şi cartea funciară alcătuiesc un sistem unitar, obligatoriu, de evidenţă tehnică, economică şi juridică a imobilelor din ţară. Scopurile sistemului sunt determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice ce privesc imobilele, precum şi asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară. De asemenea, se urmăreşte furnizarea de date instituţiilor publice – necesare pieţei imobiliare şi sistemului fiscal, asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi facilitarea creditului ipotecar.

În vreme ce cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea, înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, cartea funciară include descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau raporturile juridice privind imobilele.

Hotărârea Guvernului 294/2015 privind aprobarea programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 a văzut lumina tiparului în Monitorul Oficial 309/2015. Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 va fi administrat, după litera strictă a legii, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a fost demarat pentru a se realiza înregistrarea sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul întregii ţări.

Pentru înregistrarea imobilelor se vor realiza, în primul rând, campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor. Concomitent, vor fi demarate şi identificarea imobilelor şi a deţinătorilor, realizarea de măsurători cadastrale şi colectarea actelor juridice de la deţinători.

Complexul proces de înregistrare sistematică a imobilelor presupune, conform ultimelor noutăţi legislative, integrarea şi prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor cadastrale, afişarea publică a documentelor cadastrale, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare formulate de către proprietari sau posesori, actualizarea documentelor cadastrale şi deschiderea cărţilor funciare.

Acţiunile aferente acestui program legislativ se vor asigura în acord cu un plan anual de acţiune, aprobat de către Agenţia Naţională de Cadastru, cu încadrarea în fondurile aprobate. Dacă într-un an există acţiuni nefinalizate sau fonduri neîntrebuinţate, acestea se vor realiza/reporta în anul următor. Nu-i bine să laşi nimic de azi pe mâine, dar mai bine mai târziu decât deloc!

 

Pas cu pas, se va realiza Programul. Numai să nu ne poticnim pe traseu!

La nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru se va înfiinţa o comisie, alcătuită din specialişti numiţi prin ordin al directorului general, pentru prioritizarea unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul fiecărui judeţ, în scopul cuprinderii lor în Programul naţional de cadastru.

Comisia aceasta va prioritiza unităţile administrativ-teritoriale, urmărind să realizeze acoperirea nefracţionată a fiecărui teritoriu judeţean. La stabilirea priorităţilor, Comisia se va raporta la minimum unul dintre criteriile ce urmează: unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură de interes naţional; unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul realizării unor proiecte de dezvoltare locală şi unităţi administrativ-teritoriale ce prezintă aşezări informale ale comunităţilor aflate în condiţii de sărăcie extremă.

Introducerea acestui ultim criteriu ne reaminteşte (deşi cele văzute zilnic ne împiedică să uităm) că vieţuim într-un stat în care, de bine ce-a fost dirijat în ultimul sfert de secol, sărăcia extremă e o realitate cumplită, întâlnită la tot pasul, ba chiar şi-n vecinătatea celor mai bogate zone. La o aruncătură de băţ de selectul cartier rezidenţial sau de prosperul parc industrial, răsare, printre gunoaie, câte o “aşezare informală” – o puzderie de bordeie încropite din cartoane şi nailoane!

De asemenea, consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru va aproba, printr-o hotărâre, lista unităţilor administrativ-teritoriale care vor figura pe lista anuală de priorităţi, pe parcursul desfăşurării Programului naţional de cadastru şi carte funciară.

Procedura de alocare a sumelor pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi alocarea anuală a acestora vor fi aprobate, conform noilor ştiri juridice, tot de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru, după suprafaţa totală a fiecărui judeţ.

 

Ce facem, ne ţinem de Plan?

Pentru înfăptuirea Programului naţional, la Agenţia Naţională de Cadastru şi la instituţiile din subordine se vor organiza compartimente de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare. Şi fiindcă personalul de specialitate existent la această oră nu s-ar putea achita la timp de uriaşul volum de muncă pe care-l cere realizarea Programului, în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiilor sale subordonate se vor înfiinţa noi posturi, cel mult 600.

Angajaţii respectivi, salarizaţi la acelaşi nivel ca şi personalul existent, vor lucra, spune noua reglementare, atâta vreme cât va dura Programul, adică până în 2023. De-ar fi să ţinem seama de modul în care s-au desfăşurat alte programe publice de amploare, mulţi dintre aceşti noi angajaţi vor lucra tot acolo şi după 2023. Pentru că, destul de probabil, în ajunul expirării termenului alocat Programului va fi emis un act normativ… pentru prelungirea sa cu încă “x” ani. Cât priveşte realizarea proiectelor publice utile şi oportune, pe meleagurile mioritice legea o fac “cei 3 A”: anularea, amânarea, abandonul!

Dacă, în poveste, Făt-Frumos creştea într-un an cât alţii-n trei, la noi planurile anuale puse la cale la nivel central se realizează în câte o jumătate de deceniu, la nivel local. Aceasta dacă nu sunt cumva sunt lăsate baltă, cum s-a întâmplat în ceea ce priveşte reţeaua de autostrăzi ce trebuia să brăzdeze România încă de acum 4-5 decenii ori canalul Dunăre-Bucureşti.

Aşa se face că pretutindeni vezi planuri minunate, programe inspirate şi lucrări grandioase, începute cu râvnă şi abandonate la jumătate. Să tragem nădeje că în cazul Programului naţional de cadastru 2015-2023 nu se va aplica, a mia oară, principiul: greu a fost să ne urnim iar, de-acum, uşor va fi să ne oprim!

Dar hai să fim optimişti, închipuindu-ne cum ar fi ca, la sfârşit de 2023, Programul să fie realizat cu succes, 100%!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.