Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea art. 72 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, după cum urmează: (au fost predate 18 BV, unanimitate):

La art. 72, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„j) asigură legătura cu unităţile de service şi reprezintă instituţia în relaţiile cu acestea, atât pentru produsele şi serviciile gestionate de Consiliu, cât şi pentru produsele şi serviciile externalizate (service pentru imprimante, faxuri, copiatoare, service pentru adminitrarea unor aplicaţii utilizate în cadrul Consiliului), pentru menţinerea în stare de funcţionare a produselor şi serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului.”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.