downloadMinisterului Muncii a comunicat că România doreşte să participe la implementarea „Iniţiativei privind viitorul muncii” lansată de Organizaţia Internaţională a Muncii. Astfel, Guvernul României îşi manifestă disponibilitatea de a participa în cadrul Grupului de nivel înalt, şi susţine pentru un al doilea mandat al actualului director general al OIM pentru perioada 2017-2021, precum şi suportul pentru „Iniţiativa privind viitorul muncii” (lansată de OIM alături de alte şase iniţiative în perspectiva celebrării centenarului organizaţiei din anul 2019).

De asemenea au fost prezentate măsurile luate de Guvernul României în contextul actual şi s-a referit la întărirea dialogului civic şi social, la eliminarea disfuncţionalităţilor şi inechităţilor existente în sistemul salarial din sectorul public, dar şi la pachetul naţional anti-sărăcie.

În perioada 30 mai – 10 iunie 2016, la Geneva are loc cea de-a 105-a sesiune anuală a Conferinţei Internaţionale a Muncii, la care participă delegaţii tripartite (guverne, patronate şi sindicate) din 187 state membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, reunite pentru a discuta tematici de importanţă majoră în domeniu: munca decentă în lanţurile de aprovizionare, munca decentă pentru pace, securitate şi rezilienţa împotriva dezastrelor, dar şi impactul Declaraţiei OIM privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.