pensieAtunci când ieși la pensie, pe lângă grijile de zi cu zi, vei mai avea cu siguranță una: să verifici dacă pensia ta a fost calculată corect. Având în vedere numeroasele modificări legislative în acest domeniu, funcționarii responsabili cu calculul pensiilor s-au rătăcit complet în hățișul legislativ. Astfel, de multe ori fiecare interpretează legea după propria percepție și cel care are de pierdut este bietul pensionar. Nu știu cum se face, dar de cele mai multe ori greșelile de calcul al pensiilor cauzează o gaură în buzunarul pensionarului.

Scuze pentru faptul că pensia ți-a fost calculată greșit, se găsesc mereu. De obicei, „la originea oricărei erori care este atribuită computerului vei găsi cel puțin două greșeli umane, incluzând-o pe aceea de a da vina pe computer.” (Murphy) Dar drumurile până la casa de pensii, timpul și nervii irosiți pentru a-ți obține dreptul la pensie cine ți le compensează?

O astfel de eroare de interpretare a dispozițiilor legale a generat dispute ce au determinat sesizarea Curții Constituționale, care a fost chemată să facă lumină în acest caz.

Care a fost obiectul excepției de neconstituționalitate?

În cadrul unui litigiu privind recalcularea drepturilor de pensie, un pensionar a cerut instanței să sesizeze CCR privind neconstituționalitatea dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 53 din 23 ianuarie 2013.

Dispozițiile art. IV vizează faptul că pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecție care se aplică punctajelor medii anuale determinate este de 1,12 pentru cei ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011, de 1,17 pentru cei din perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 și tot de 1,17 pentru cei din perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013. S-a prevăzut că drepturile la pensie rezultate în urma aplicării indicilor de corecție se cuvin începând cu data de 7 noiembrie.

Nemulțumirea autorului excepției de neconstituționalitate este aceea că dispozițiile sus-menționate încalcă principiul retroactivității legii și obstrucționează accesul liber la justitie.

Ce a decis CCR?

Analizând actele, CCR și-a exprimat punctul de vedere în cadrul Deciziei 463/2014 care a fost publicată în Monitorul Oficial 704 din 25 septembrie 2014. Interesant de văzut este care a fost istoricul evoluției legislative în materia aplicării indicelui de corecție la pensii.

Cu titlu de știri juridice, art. 170 din legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010 a prevăzut ca persoanelor înscrise la pensie începând cu 1 ianuarie 2011 (data intrării în vigoare a legii), să li se aplice un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent și valoarea unui punct de pensie. Cu titlu de știri juridice, s-a prevăzut că indicele de corecție se va aplica o singură dată, la înscrierea inițială la pensie.

Prevederile art. 170 din legea 263/2010 nu au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011, fiind amânate cu doi ani și anume până la 1 ianuarie 2013. În aceste condiții, indicele de corecție prevăzut de art. 170 nu a putut fi aplicat pensiilor obținute la intrarea în vigoare a legii 263/2010 (adică 1 ianuarie 2011). Practic, abia de la 1 ianuarie 2013 indicele de corecție  a putut fi aplicat, astfel încât pensionarii al căror drept la pensie s-a deschis după 1 ianuarie 2011 au dobândit doar dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia, cu luarea în considerare  a acestui indice.

Așa cum orice minune ține doar trei zile, nici art. 170 nu a rezistat mult în forma inițială și a fost modificat la 23 ianuarie 2013 de punctul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, în sensul în care indicele de corecție urma să fie calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii în pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe 2011. Indicele de corecție urma  să se aplice și punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis începând cu 1 ianuarie 2011.

Prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 685 din 7 noiembrie 2013, CCR a stabilit că persoanele al căror drept la pensie s-a deschis în perioada 1 ianuarie 2011- 22 ianuarie 2013 beneficiază de aplicarea indicelui de corecție reglementat de art. 170 începând cu 1 ianuarie 2013. Chiar dacă efectele deciziilor CCR se produc doar pentru viitor de la data publicării în Monitorul Oficial și Decizia CCR a văzut lumina tiparului în 7 noiembrie, dreptul persoanelor pensionate în perioada 1 ianuarie 2011- 22 ianuarie 2013 la aplicarea indicelui de corecție s-a născut la 1 ianuarie 2013 (data intrării în vigoare a art. 170 din legea 263/2010).

După ce Decizia 437/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial la 7 noiembrie, legiuitorul a trebuit să se conformeze și să modifice legislația, în acord cu hotărârea Curții. Legiuitorul s-a conformat doar parțial, în sensul că a creat art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, dar a statuat că indicele de corecție se va aplica începând cu 7 noiembrie 2013 (data publicării Deciziei nr. 437/2013), iar nu cu 1 ianuarie 2013, așa cum decisese CCR. Practic, nu a fost pusă în acord legislația cu decizia CCR și de aici au apărut confuzii, greșeli și pensii calculate în mod eronat.

În final, CCR a admis excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată. În 45 de zile, legiuitorul va trebui să pună în acord în mod corect Decizia CCR cu prevederile Constituționale. Practic, vor emite o altă ordonanță în care vor specifica faptul că indicele de corecție se va aplica de la 1 ianuarie 2013, pentru cei pensionați în perioada 1 ianuarie 2011- 22 ianuarie 2013. CCR a sesizat greșeala făcută de funcționari, a identificat-o și a invitat legiuitorul să o corecteze. Sancțiunea pentru nerespectarea Deciziei CCR de către legiuitor, va fi suspendarea acestor prevederi legale.

A greși e omeneşte!

Se spune că cine greșește, plătește. Dar în cazurile în care pensiile au fost calculate greșit, cine răspunde pentru interpretarea eronată a deciziei CCR? Cei care suportă consecințele acestor erori sunt, momentan, doar pensionarii, pentru care fiecare leu contează!

Și uite așa, din cauza interpretării greșite a textului de lege, o serie de pensionari vor avea pensia recalculată. Să sperăm că de data aceasta în mod corect! „În lumea plină de erori/Ridicolul nu se dezminte:/Prostia e, de-atâtea ori,/Stăpână… pe un car de minte.” (Nicolae Brelea)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.